Това, което винаги съгражда и освобождава човека, е Любовта

Автор: Няма коментари Сподели:

Асен Чилингиров

tschilingirov@mail.bg | Проф. д-р Асен Чилингиров е роден през 1932 г. в София. Завършва музикално образование в България.

От 1964 г. живее и работи в Берлин, Германия. Там завършва история на изкуствата. Автор е на над 400 научни труда. Между тях са „Голяма история на християнското изкуство в България“ и „Културна история на България“, издадени на немски език във ФРГ и ГДР.

Преподава в Берлинския, Лайпцигския и Хумболтовия университет. Главен консултант е за Балканското изкуство в „Енциклопедията за средновековно изкуство“ в Рим за периода 1984 – 1995 г. Вижте книгите на проф. Чилингиров в архива на „От Извора“ »

Продължава от първа и втора част »

Вие искате да дойде Христос на Земята, но знаете ли какво ще стане тогава? Цялата Земя ще се възпламени и ще изгори. Огън носи Той със себе си! Той не е онзи Христос от Палестина. Тогава евреите разпънаха Исуса, а Христос си отиде. Той каза на съвременните християни, че ще слезе на Земята с 35 милиона градуса топлина и с пет милиарда единици светлина. Тогава да му мислят вярващите!1

* * *

Христос е живял преди две хиляди години, но и сега живее. Той казва: Ако думите Ми пребъдват във вас, и вие пребъдвате в Мене, Аз и Отец Ми ще дойдем и ще направим жилище във вас. Значи Христос ще дойде във вас такъв, какъвто е сега, а не какъвто е бил в миналото.

Тогава Той е имал една задача, сега има съвсем друга. Сега Христос може да помага на всички, а в миналото не е могъл. Тогава той е бил обременен с други задачи.2

* * *

И досега още учените спорят за времето, през което Христос се е родил. Според някои, има една разлика от сто години. Изобщо учените религиозни искат да знаят точно времето на раждането на Христа. Някои казват, че разликата не е повече от 30-40 години, други казват, че и 3-4 години да е, пак е много.

От гледна точка на астрологията, като се говори за точност на датата, не се допуска разлика нито от един ден, нито от един час или даже от една минута. Знаете ли какво разстояние ще измине Светлината за четири години? През това време тя ще отиде зад Алфа Кентавър, най-близката до Слънчевата система звезда. А колко време е нужно на човека, за да стигне до тази звезда?

Който не работи с тези величини, казва: «Какво представлява разликата от един ден!» Много нещо е един ден, зависи с каква мярка мериш. В обикновения живот, в обикновената наука се допускат изключения. «Защо?» Пътят е такъв. Дойдете ли обаче до абсолютния, реалния Божествения Свят, там никакви изключения не се допускат. Там всяко изключение причинява прекъсване на мисълта.3

* * *

Някои казват, че Христос се бил учил някъде на Земята. Не, Христос имал пробудено съзнание и затова е могъл да се учи направо от Невидимият свят, както и от връзката си с Бога.4

* * *

За да разберете Христовото учение, трябва да го приложите.5

* * *

Някои казват, че Христос никъде не е учил. Всичко, което правеше Христос, свидетелства за Неговите обширни познания. Той възкресяваше мъртвите, отваряше очите на слепи и т.н. Христос казва на учениците си: Ако не разбирате земните работи, как ще разберете небесните?

Когато Христос говори за небесните работи, това показва, че Той с това е подразбирал Великите Мистерии на Слънцето. Той е бил запознат с еврейската кабала, с източната философия и с редица други науки.6

* * *

Някои искат да кажат, че Христос бил много учен, но никъде не се е учил — с това искат да изкарат, че Той е от Божествен Произход. Вярно е, че Христос е от Божествен Произход, но Той се е учил в много училища. Сам Той казва „както Отец ме е учил“. Неговата наука не е била като тази на нашите съвременни професори, които не знаят от колко елементи е съставен физическият свят.

Казвате: «Как да не се знае това — нали имаме периодичната таблица на Менделеев, в която се вижда от колко елементи е съставена материята?» Да, но както знаете, и в тази таблица има празни пространства. Този въпрос ще остане още задълго неизяснен.

Христос ни е оставил много правила, по които можем да регулираме нашия живот, защото живата материя има отношение към нашия живот. Ако вие изучавате теоретически свойствата на водорода, на азота и на въглерода, това е едно нещо, а ако изучавате тяхното приложение, това е друго нещо.7

* * *

За да не се опорочи казаното от Христа, Невидимият свят го скри, задържа го за други времена.8

* * *

Вие гледате картини, които представят Христа на молитва в Гетсиманската градина и казвате: «Колко хубаво се е молил Христос!» Според мене Христос никога не се е молил така, както е представен. Това е идея на някой художник — тъй се молят на Запад.

Някъде пък представят Христа на молитва, както турците се молят. Никога Христос не е падал на колене по време на молитва. На колене стоят само учениците, когато не си знаят урока.

Не поставяйте Христа в такива положения и пози, на които не разбирате смисъла! И разпятието на Христа не е представено както трябва. Някои рисуват Христа разпънат на висок кръст — за да стигнете тялото му, трябва да се качите на стълба. Други пък рисуват кръста по-нисък — тялото само на половин метър от земята. Кое от двете положения е вярно, не се знае.

Когато описват страданията на Христа, важно е да се каже, че Христос е страдал, а дали кръстът е бил висок или нисък, не е важно. Вярно е, че Христос е бил разпънат на кръст и че е минал през големи страдания. Както и да рисуват разпятието на Христа, важно е, че Той е минал през големи, интензивни страдания, без да се поколебае в убежденията си.9

* * *

Какво означава буквата И в името на Исуса? На египетски език буквата И означава начало на нещата. Исус е първият човек, който излезе от началото на нещата, т.е. от Любовта, от Бога. Тази буква означава още и Истина.

Всеки човек трябва да съдържа тази буква в себе си. С буквата Л се пише и думата Любов, но и думата лъжа. Това опорочава донякъде значението на буквата Л, но поради Любовта тази буква става свята, затова тя разкрива всяка лъжа.10

* * *

Върви смело в правия път и ще намериш разрешение на въпросите, които те интересуват.

В този път ще намериш законите, с които ще можеш да отвориш ушите си, очите си, да смекчиш сърцето си. Това може да стане в един миг, може да стане и след години. Всичко е възможно за онзи, който знае законите.

Христос взе малко кал, направи кашичка със слюнката си, намаза  с нея очите на слепия, и той прогледа. Христос не отвори очите на всички слепи, а само на един. Защо? Причини има за това. Цяла история се разправя за слепия, на когото Христос отворил очите.

Христос излекува жената, която боледувала 12 години. Той излекува момчето на стотника, а Лазар възкреси. Който разбира законите, знае, че всички чудеса, които Христос извърши, не са произволни, те почиват на разумни закони. Има дълбоки причини, поради които Христос е помогнал само на неколцина, а не на всички страдащи. Христос казва за себе си: Както ме е научил Отец, така правя.11

* * *

Казвате: «Какъв смисъл имаше в това да дойде Христос на Земята и да пострада? Не можа ли Той да се спаси?» Христос разполагаше с големи сили, Той можеше да се спаси. Казано е в Писанието, че Христос можеше да извика на помощ 12 легиона ангели. Във всеки легион има по 6000 ангели. Само един от тези ангели разполага с такава мощна сила, че е в състояние в една нощ да изтреби 150-хилядна армия добре въоръжена, нито един войник да не остане от нея.

Тогава колко такива ангели са нужни за изтребването на българите от лицето на земята? Ако дойдат 30 ангели, нито един българин няма да остане на Земята. Дойдат ли 6000, те ще унищожат цялото човечество. Въпросът обаче не е в това да се изтреби човечеството. Важно е да се повдигне човечеството чрез доброто. Доброто се отличава от злото по това, че винаги съгражда, твори, а злото разрушава.

Това, което винаги съгражда и освобождава човека, е Любовта.

Това, което винаги съгражда и освобождава човека, е Мъдростта. Това, което винаги съгражда и освобождава човека, е Истината. Те са вечни процеси. Желанието на всички хора да бъдат свободни се дължи именно на Любовта в тях, която е в състояние да ги освободи.12

* * *

Христос казва: „Преди да бъде Авраам, Аз бях.“ — Значи Авраам дойде след Христа. Това подразбира пробуждане на неговото съзнание.13

* * *

От две хиляди години досега хората още държат Христа на кръста и се съмняват наистина ли е бил разпънат, защо са го разпънали и т.н. Ще кажете, че така било писано — да разпънат Христа. Такова нещо не съществува.

Ако искате да знаете какво беше писано да стане, казвам: Определено беше Христос да дойде на Земята, да прояви Божията Любов, хората да я приемат и да дойде Царството Божие на Земята. Че разпънаха Христа, това беше човешката воля, а не Божията.14

* * *

Рядко ще срещнете човек, който за голямото добро, което сте му направили, да ви отговори със зло. Историята помни само един подобен случай. Той е случаят с Христа.

Така постъпиха евреите с Христа. Христос, който създаде еврейския народ, Който го освободи от робството, беше разпънат на кръста от него. При това Христос нищо не дължеше на евреите.15

* * *

Енергията, която християнството криеше в себе си, е почти към своя край.

Тази енергия е почти изразходвана. Християнството крие в себе си запасна енергия за около 1200 години още, но я държи като неприкосновен, основен капитал. Ако посегне към този основен капитал, то е осъдено на фалиране.

Този капитал трябва да остане непокътнат. За да поддържа живота си, християнството трябва да бъде кредитирано. Не му ли се отпусне нов кредит, в света ще настъпи небивал глад и сиромашия.16

* * *

Преди две хиляди години Христос дойде на Земята, избра 12 апостоли, които изпрати по света да проповядват. Мислите ли, че и днес ще стане същото? Днес Христос не търси дванадесетте апостоли, а казва на всички хора да изучават Светлината, въздуха, водата и хляба. Стани рано да посрещнеш изгрева на Слънцето и не се безпокой за нищо.

Като приемеш енергия от него, иди да работиш, да свършиш някаква работа. Всяка работа, свършена с Любов и спокойствие, носи благословение за човека. Всяка работа, свършена чрез насилие и безпокойство, носи ограничение и заробване.17

* * *

На еврейски език „Исус“ се произнася Йешуа. Тази дума има дълбок вътрешен смисъл. Думата Исус съдържа в себе си още два принципа: един, който дава, и друг, който взима.

Следователно в света съществуват три главни принципа: принципът, от който изтичат нещата, принципът, който възприема нещата в себе си, и принципът, който предизвиква проявяването на нещата. В дома тези принципи се представляват от бащата, майката и детето — бащата е представител на първия принцип, майката — на втория, и детето — на третия. Върху тия три принципа се основава домът.

Върху тия три принципа е основан целият свят.18

* * *

Христос си послужи само веднъж с камшик, за да изгони търговците от храма, и повече не повтори. Като влезе в храма и вдигна камшика, Той рече: „Ревността към тоя храм ме изяде“. С вдигането на камшика, Христос искаше да каже, че човек трябва да изхвърли навън своите лоши мисли, чувства и желания. Така трябва да се разбира постъпката на Христа.

Ако мислите, че Христос имал намерение да изгони лошите хора от църквата, светът никога няма да се оправи. С камшик светът не се оправя. Лошите хора в църквата представляват ония същества в човека, които търгуват с Божественото. Който иска да служи на Бога, сам трябва да очисти своя храм. И тогава, като влезе Христос в неговия храм, няма да вдига камшика си, за да гони търговците.19

* * *

Христос дойде в света, за да реформира Моисеевия закон. Този закон гласи: „Око за око, зъб за зъб“. Според този закон, като разглеждат някое твое дело, ти трябва да платиш всички разноски по него. В това отношение Христовият закон гласи:

„Даром сте взели, даром давайте.“20

Вижте още първа и втора част

Бележки:

 1. КОЙТО ДОЙДЕ ПРИ МЕНЕ, НБ (1924-25), София 1950, с. 121 [^]
 2. НАЧАЛО НА МЪДРОСТТА, Лекции на Учителя пред Общия окултен клас, год. ХI (1931-32), том 3, София 1947, с. 132 [^]
 3. УСЛОВИЯ ЗА РАСТЕНЕ, Неделни беседи ХIV серия (1930), София 1949, с. 152 [^]
 4. ПРАВЕДНИЯТ, Неделни беседи IХ серия (1926-27), том 3, София 1931, с. 35 [^]
 5. УСЛОВИЯ ЗА РАСТЕНЕ, Неделни беседи ХIV серия (1930), София 1949, с. 241 [^]
 6. ЗАТОВА СЕ РОДИХ, Неделни беседи IХ серия (1926-27), том 1, София 1929, с. 283 [^]
 7. ЗАВЕДОХА ИСУСА, Неделни беседи VIII серия (1925-26); 30. ЩЕ СЕ НАСИТЯТ, Русе 1926, с. 13 [^]
 8. УСЛОВИЯ ЗА РАСТЕНЕ, Неделни беседи ХIV серия (1930), София 1949, с. 151 [^]
 9. ДЕЛАТА БОЖИИ, Неделни беседи ХIII серия (1930), том 3, София 1940, с. 98 сл. [^]
 10. ЗАТОВА СЕ РОДИХ, Неделни беседи IХ серия (1926-27), том 1, София 1929, с. 177 [^]
 11. КОЙТО ИМА НЕВЕСТАТА, Неделни беседи ХII серия (1929), том 2, София 1935, с. 189 [^]
 12. ИЗНОВО, Неделни беседи ХV серия (1931-1932), том 1, Бургас 1992, с. 102 [^]
 13. ИЗНОВО, Неделни беседи ХV серия (1931-1932), том 1, Бургас 1992, с. 212 [^]
 14. УСЛОВИЯ ЗА РАСТЕНЕ, Неделни беседи ХIV серия (1930), София 1949, с. 114 сл. [^]
 15. ДА ВИ ДАДЕ, Неделни беседи ХIII серия (1929-30), том 2, София 1938, с. 51 [^]
 16. ДЕЛАТА БОЖИИ, Неделни беседи ХIII серия (1930), том 3, София 1940, с. 51 [^]
 17. ВЕЧНОТО БЛАГО, Съборни беседи (1943), София 1944, с. 246-247 [^]
 18. КРАДЕЦЪТ И ПАСТИРЪТ, Неделни беседи ХIII серия (1929-30), том 1, София 1937, с. 207 [^]
 19. НОВОТО НАЧАЛО, Утринни слова, год. ХIII (1943-44),  София 1944, с. 37 [^]
 20. КРАДЕЦЪТ И ПАСТИРЯТ, Неделни беседи ХIII серия (1929-30), том 1, София 1937, с. 206 сл. [^]           https://www.otizvora.com/2021/11/7038/uchitelya-govori-za-hristos-3/
Предишна статия

Нещо от съществено значение днес … за приятели.

Следваща статия

ОЩЕ ПРЕЗ 2018 ШЕФЪТ НА „ПФАЙЗЕР“ ВЪЗТОРЖЕНО РАЗКАЗВА КАК ЖИТЕЛИТЕ НА ПЛАНЕТАТА…

Други интересни