БЪРКАНИЦАТА Е ПЪЛНА В ОБЩИНА КАЛОЯНОВО

Автор: Няма коментари Сподели:
                           Автор:      Ирина Кирилова
Ако си спомняте, бях написала статия, че частичните местни избори за кмет на община Калояново, Пловдивска област бяха обявени с указ на президента, преди да завърши окончателно историята с отнемането на провомощията на кмета Георги Георгиев. Той беше подал жалба във Върховния административен съд на Република България.
Пред мен е решение №11729 от 11 ноември 2021 година на Върховния административен съд. От него разбираме, че съдът от първата инстанция е отхвърлил като неоснователна жалбата на Георги Георгиев срещу решението на Общинската избирателна комисия от 27 май 2021 година, с което предсрочно са прекратени пълномощията му като кмет. Съдът се е обосновал със споразумението между Районна прокуратура и Георги Георгив, в което той се е признал за виновен и е осъден за извършено от него умишлено престъпление. Определението е влязло в сила на 11.12. 2020 г.
На 25 ноември Общинската избирателна комисия заседава и НЕ прекратява пълномощията му,
поради липса на квалифицирано мнозинство.
Това решение е обжалвано от партия „Воля“ пред Административен съд в Пловдив.
На 14 декември 2020 година съдът е отменил решението на ОИК Калояново, че Не отнема правомощията на Георгиев.
И преписката е върната в ОИК. Г. Георгиев обжалва пред Върховния административен съд.
Образувано е административно дело № 1453/ 2021 г. и производството му не е приключило към датата на постановяване на решението.
На 24 май 2021 година Централната избирателна комисия изпраща писмо на Общинската
избирателна комисия – Калояново незабавно да се произнесе с решение, с което да прекрати пълномощията на кмета.
ОИК издава процесно решение на 27 май 2021 година, с което обявява предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета.
В това време върви производството във ВАС. Според него съдът на първа инстанция е дал неправилен отговор.
Не одобрява и двете решения на Общинската избирателна комисия, които са различни – единия път  оставят  Георгиев кмет, на другото заседание му отнемат правомощията. И това става при висящо административно производство със същия предмет пред същия орган и с участието на същата страна.
ВАС обявява жалбата на ВОЛЯ за недопустима, а постановения акт за нищожен. Посочва членове и алинеи от АПК, с които не се е съобразила Централната избирателна комисия и е наредила незабавно да се отнемат правата на кмета при наличие на административно производство.
След като посочва как е трябвало да се развие във времето тази жалба, Върховният административен съд взема РЕШЕНИЕ:
Отменя решение № 1189 от 11 юни 2021 година, постановено по административно дело № 1407/ 2021 от Административен съд – Пловдив и ПОСТАНОВЯВА: Обявява за нищожно решение № 144-МИ от 27 май 2021 година
на Общинската избирателна комисия в Калояново, с което се обявява предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на община Калояново.
ВРЪЩА преписката на Общинската избирателна комисия – Калояново за ново произнасяне в 14 дневен срок от получането и. Решението не подлежи на обжалване.
КАКВИ ВЪПРОСИ ВЪЗНИКВАТ ОТ РЕШЕНИЕТО НА ВАС?
– Община Калояново има ли новоизбран кмет?
– Има.
– Старият иска ли да се върне на работа ?
– Иска.
– ОИК ще се събере ли на заседание, след едно толкова обосновано решение на Върховния административен съд?
Не знаем.
– Решенията на новия кмет легитимни ли са, ако на стария кмет му се възстановят правата от 27 май тази година?
– А тези, които са го замествали от 27 май до произнасяне на клетвата на новия кмет, законни ли са били техните актове?
                                                                                                                Тракийски Свят
Предишна статия

С корупцията нищо не се е случило. Тя си е жива, след като няма осъдени.

Следваща статия

Как уничтожают наше здоровье и душу человека?

Други интересни