Спасителя на Европа не е княз Тервел, а неговия син княз Кормесий

Автор: Няма коментари Сподели:

Спасителя на Европа не е княз Тервел, а Кормесий:

 • 685 г. Абд Ал-Мелик и Муххамед ибн Мерван обединяват арабите.
 • 686 г. умира княз Аспарух, възцаряване на князете Тервел и Авар (като съвладетели, двамата са синове на Аспарух).
 • 694 г. княз Авар помага на хазарите (686-694 г.) в борбата им срещу арабското нашествие на север от Каспийско море.
 • 698 г. княз Тервел помага на Юстиниан.
 • 707 г. Тервел слиза от престола все още жив (невъзможност да управлява поради болест) – остава действащ княз княз Авар, овластява се Кормесий (син на Тервел).
 • 708-710 г. Кормесий разбива арабите при Константинопол.
 • 711 г. умира Тервел, продължава царуването на Авар.
 • 713 г. умира княз Авар и се овластява Севар (при жив, но не овластен княз Кормесий, Севар не може да бъде княз, докато Кормесий е жив).
 • 719 г. умира княз Кормесий и се възцарява княз Севар.

Други любопитни теми:

 • Произход на рода Дуло.
 • Първото датиране на Именника на българските князе.
 • 13 000 години българска история.
 • Доказване, че княз Агарджа е Авитохол.
Предишна статия

Интервю с Андрей Фурсов

Следваща статия

Какво ни очаква до 2039 година?

Други интересни