Възраждане с въпроси към институциите относно изтеклия срок на годност  на „Пфайзер“

Автор: Няма коментари Сподели:

В понеделник Възраждане ще отправи запитване по долуизброените твърдения към отговорните институции – Министерство на здравеопазването и Изпълнителна агенция по лекарствата.

Политическа партия Възраждане получи сигнал от граждани във връзка със срока на годност на ваксините за Ковид 19 . От видеото става ясно, че “ваксините”, които към момента се прилагат в страната ни и са произведени от „Пфайзер“, са с изтекъл срок на годност. От видеоматериала е видно как медицинският работник от пункт за ваксинация потвърждава този факт и съобщава, че към момента в цяла България тази „ваксина“ е с изтекъл срок на годност и се поставя на гражданите със специално разрешение от производителя. Както ни е известно  обаче производителят е освободен от отговорност. Известно ни е, че всички субстанции, наречени „ваксини за Ковид 19 “, се поставят на гражданите след като същите тези граждани подпишат информирано съгласие.

Клипът изпратен ни от граждани може да видите тук: https://www.facebook.com/kostadin.eu/videos/617590922576810

След разпространението на клипа в социалните мрежи до политическа партия Възраждане беше изпратено становище на експертна група, която е направила анализ на ситуацията, и желае чрез Възраждане да информира обществеността за рисковете от прилагането на всички медицински разтвори, представяни като ваксина срещу Ковид 19.

Публикуваме становището на експертната група без редакция:

Следва да се има предвид, че към момента всички „ваксини“ срещу Ковид 19 не са надлежно лицензирани за употреба при хората, а са пуснати на пазара с разрешение за извънредна употреба – от доклада на Европейската медицинска агенция. От същия е видно, че последното проучване на безопасността при реалното приложение на препарата на Пфайзер – Бионтек ще бъде завършено на 31.03.2024 година.

Сроковете за останалите препарати против Ковид 19 на Модерна, Джонсън и Джонсън и Астра Зенека са подобни и по-дълги, тъй като препаратът на „Пфайзер“ пръв получи разрешение за извънредна употреба. Това означава, че всички лица участват ДОБРОВОЛНО в „клиничен експеримент – (медицински опити)” и съгласилите се на ваксиниране подписват декларация за информирано съгласие, която практически регламентират тяхната воля за участие в този екперимент и освобождава напълно производителя от отговорност при нежелана реакция или смърт. Освобождават същия този производител, с чието извънредно разрешение, според медика във видеото, до декември 2021 г. може да се прилага ваксината на „Пфайзер“, чийто срок е изтекъл през септември 2021 г.

Горното е категорично в конфликт с разпоредбите на Конституцията на Република България,  която има превес над всички закони и подзаконови нормативни актове и дават право на гражданите да откажат да участват в медицински опити (чл. 29, ал. 2), също и да не бъдат подлагани принудително на лечение и санитарни мерки, освен ако това е записано в закон (чл. 52, ал. 4).

Също така следва да се има предвид, че Българската държава е длъжна да се грижи и да гарантира както за правото на труд, така и за здравето на гражданите си и не може да се принуждава нито един български гражданин със заплахи и натиск да се подлага на нежелана медицинска интервенция.

Към настоящия момент ваксините против тежко протичане на коронавирусната инфекция са нестерилизиращи – тоест, по информация на производителите и на официалната страница на Европейската медицинска агенция, същите се предполага да предпазват САМО реципиента от тежко протичане на заболяването, но НЕ предотвратяват заразяване и НЯМА ИНФОРМАЦИЯ същите да предотвратяват възможността ваксинираният да е приносител на заразата и да заразява околните.

На 10 септември 2021г. е одобрен нов срок на годност на ваксините в рамките на ЕС, който е отразен и в характеристиките на продукта (ваксината). Актуализираната листовка на ваксините са публикувани на страницата на ИАЛ (Изпълнителна агенция по лекарствата).

В пряко съобщение на производителите на ваксините до медицинските специалисти (лекарите) е обяснено, че удълженият срок на годност важи, само ако са спазени условията за съхранение на същите при свръхниски температури от |-90| до |-60| градуса по Целзий.

В рамките на 9-месечния срок на годност, неотворените флакони с ваксините могат да се съхраняват и транспортират при температури от |-25|  до |-15|  градуса за еднократен период до две седмици, след което могат да се върнат за обратно съхранение при температурите от |-90| до |-60| градуса по Целзий.

Вече размразеният флакон може да се съхранява един месец при 2 до 8 градуса по Целзий. В рамките на едномесечния срок на годност при условията на съхранение от 2 до 8 градуса по Целзий, за транспортиране могат да се използват до 12 часа. Преди употреба отвореният флакон  с ваксината може да се съхранява до 2 часа при температура до 30 градуса.

От съществено значение е да се знае, че тримесечното увеличение на срока на годност на ваксините се отнася за флакони, произведени след датата на одобрение на промяната на срока на годност, но също така новият срок може да се прилага и за флакони, произведени преди тази дата, което  от своя страна поставя под силно съмнение ефективността на мярката.

СЛЕД АНАЛИЗ НА ВСИЧКО КАЗАНО ПО–ГОРЕ, МОГАТ ДА СЕ НАПРАВЯТ СЛЕДНИТЕ ИЗВОДИ:

Налице са ваксини, които са произведени без да са спазени регламентите и законовите процедури, а именно:

 1. Преди ваксината да бъде одобрена в ЕС, тя трябва да бъде подложена на сериозни изпитвания от своя създател и научна оценка от регулаторните органи. В това число се включва Европейската агенция по лекарствата и други регулаторни органи в страните от ЕС/ЕИП.
 2. Изпитванията включват проверка на качеството на ваксината:
 • чистотата;
 • съставките, включително неактивните съставки или „помощните вещества“;
 • как е произведена;
 •  изпитвания в лаборатория и върху животни.
 1. Това е последвано от програма за клинични изпитвания при хора. Създателят на ваксина изпитва ваксината в три фази на клинични изпитвания, като във всяка следваща фаза участват по-голям брой хора. Програмата трябва да спазва строги стандарти, а процедурите и протоколите се определят от регулаторните органи.
 2. От първоначалния замисъл до официалното разрешаване процесът може да отнеме около 10 години – очевидно същият срок не е спазен.

Крайните резултати се формират на база от 20 до 100 здрави доброволци

Какво се проверява:

 • Изглежда ли, че ваксината действа?
 • Има ли сериозни нежелани реакции?
 • Безопасна ли е ваксината?

В края на програмата за изпитване създателят на ваксината предава резултатите на регулаторните органи по лекарствените продукти в Европа, а това е част от заявлението за разрешение за употреба.

Регулаторните органи разрешават употребата на ваксината, само ако научната оценка на резултатите от изпитванията показват, че ползите от ваксината са по-големи от рисковете.

Клипът изпратен ни от граждани може да видите тук:

https://www.facebook.com/kostadin.eu/videos/617590922576810

 

Регулаторните органи по лекарствените продукти могат да извършват проверки, за да са сигурни, че данните, предоставени от създателя, са достоверни. Също така те могат да проведат изпитвания, за да е сигурно, че партидите с ваксини, пуснати на пазара, отговарят на очакваното качество и са правилно произведени. От фирмите се изисква да извършват строги изпитвания, за които критериите за одобрение са предварително определени от органите, като това се прави за всяка партида поотделно.

ВАЖНО Е ДА СЕ ЗНАЕ, ЧЕ КЪМ НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ:

 1. Няма нито една действаща ваксина срещу Ковид 19, при която са спазени гореизброените изисквания и регламенти.
 2. Всички произведени ваксини срещу Ковид 19, без изключения, нямат разрешение за употреба, съгласно утвърдените регулаторни механизми.
 3. След сериозен химичен анализ в лабораторни условия е установено, че ваксините съдържат в състава си нестабилни молекули, което само по себе си обезсмисля ефекта от удължаването на срока им на годност.

Причината е проста – при нестабилни молекули в състава на ваксините, удължаването на срока им на годност би довело до непредвидими последици, като рискът от нежелани реакции за живота и здравето на ваксинираните би бил непредвидим.

 1. За съхраняването на ваксините трябва да има осигурени специфични условия, част от които са свързани с осигуряването на изключително ниски температури, което технически не може да бъде обезпечено на 100 % и да бъде приложено навсякъде при всички разкрити пунктове за ваксинация на територията на страната поради факта, че за същото е необходим огромен финансов и човешки ресурс, който до момента не е осигурен.

С уважение,

                                 Екипът на Възраждане

Предишна статия

Фазите на ковид-19 робството

Следваща статия

Пресконференция на евродепутати: “Зеления паспорт” е нарушение на базови човешки права

Други интересни