ХИСАРСКА ИСТОРИЯ С ПРОДЪЛЖЕНИЕ…

Автор: Няма коментари Сподели:
     Коментар на Ирина Кирилова
Ресторант „Орфей“ в Хисаря, който някога събираше лекуващите се в града, в който имаше танци и започваха любовни истории, както знаем, вече не принадлежи на Градска потребителна кооперация „Наркооп.“
Управителният съвет продаде заведението без търг и наддаване, а с договор с купувача. Той се казва Стоян Стехов от Хисаря и е дал за този обект половин милион лева.
След закупуването започна почистването на дерето, дойдоха машините на ЧОСР, извадиха стари дървета, всичко светна и новият собственик уреди задната страна на новата си собственост. Стехов подава молба да изгради алея за траспортен достъп до складовите помещения на ресторант „Орфей“. Предвижда се тя да мине по старата алея/ имот, който се води озеленяване / и който е публична общинска собственост, през част от парк „Мир и дружба“ и засяга част от улично пространство – публична общинска собственост.
Кметът – инж. Ганева написва докладна и я внася в Общинския съвет. Знае се, че мнозинството в него е от съветници на ГЕРБ, СДС и председателят Н. Павлов от АБВ. Те са девет с Даниела Пирянкова от ВМРО. Този път към мнозинството се присъединява и Мария Мустакова от БСП. 
Пенчо Шапков, Пенка Рахова, Таня Марковска, Ива Вълчева остават без подкрепата на другарката си и гласуват против. Останалите трима – Гатьо Султанов, д-р Недевски, Ненко Костов също са против, но кой ги пита – дори изключват микрофона на Султанов, за да не каже това, което мисли. И така, достъп до складовите помещения на Стоян Стехов през общинска собственост ще им – решава мнозинството.
За мястото пред ресторант „Орфей“ има спор от преди повече от петнадесет години. Когато кмет стана инж. Георги Пирянков, два пъти внесе докладни в Общинския съвет, с които поиска съветниците да не връщат мястото на собственика, защото то се стопанисва от общината. И те казаха НЕ.
Но наследниците на софиянеца И.П. стигнаха до Върховен съд и има решение, че мястото пред „Орфей“ е тяхно. Представили са в общината и нотариален акт от 2011 година. Общото пространство на тримата наследници е 1 781 кв. м. Те са подали заявление, че искат изменение на уличната регулация, имотът им да бъде урегулиран, да се образува нов имот за обществено обслужване и жилищно застрояване до четири етажа.
Експертният съвет, с председател арх. Пламен Михалски и членове: Димитрина Кьорлинска, Цонка Войводинова, арх. Атанас Щерев и Цветана Матева предлага на кмета да внесе предложение до Общинския съвет да даде съгласие за изменение на уличната регулация и за присъединяване на части от публична общинска собственост с площ 329 кв.м. към имота им. Съветниците, обаче, НЕ приеха предложението на кмета.
В общината има още едно заявление и то е от Стоян Стехов за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ 1 /това е ресторанта/.
На 9 април 2021 година кметът Пенка Ганева издава заповед за проучване и проектиране на проект за изменение на ПУП-ПРЗ в УПИ 1. Има и друга заповед от 22 юли 2021 година, с която е одобрен план за изменение на ПУП-ПРЗ като заличава УПИ 1 „Орфей“ и образува нов УПИ – обществено обслужване, хотел до четири етажа.
Двете решения на съветниците ще отидат в Областната управа и юристите там ще решат дали са законосъобразни.
Обобщението: един купува имот, други си връщат имот. Единият иска да има път през публична общинска собственост и мнозинството в Общинския съвет му разрешава, другите искат част от публична общинска
собственост към частния си имот, без да ощетяват общината, защото тротоарът срещу книжарницата е техен, но не им разрешават. И Стехов и наследниците имат намерение някога, в бъдеще да строят – единият хотел, другите жилищна сграда. Стехов има отредено място за път до ресторанта, а ако изгради хотел, къде ще спират посетителите? Пред него има частен имот. И ако в този имот се извиси и едно жилище или хотел на
четири етажа, какво ще се вижда от собствеността на Стоян Стехов? Както казва един приятел, добре е да имаш собственост, но е трудно да я стопанисваш и управляваш. Проблемите едва тогава започват.
Дали пък в цялата тази история няма дълбок замисъл? След като наближават 20 години, откакто тези хора се борят за имота си, няма ли един ден да махнат с ръка, и за да се отърват от неразбориите в Хисаря, да решат да го продадат? Ако наистина стане така, дали Стоян Стехов ще е натрупал достатъчно пари от стопанисването на хилядите декари земя в Хисарско и в Карловско и няма да реши да го купи?
                                                                                                                                               Trakia World
Предишна статия

Един прекрасен глас от Бога – Надя Тончева

Следваща статия

Медена къща Михови произвеждат елексира на младостта и дълголетието!

Други интересни