ПРОДЪЛЖАВАМЕ ДА ТЪРСИМ НА ИСТИНАТА

Автор: Няма коментари Сподели:
След като протоколът на Централната избирателна комисия от 8 септември 2021 година беше качен на сайта и, от стр. 21, 22 става ясно, че ЦИК се е занимавала с несъвместимостта на общинския съветник Атанас Куковски от Хисаря. Очаквах, че решението ще бъде прочетено на заседание на Общинската избирателна комисия. То не е изпратено лично до председателката – адвокат Дишлиева, нито до заместник – председател, нито до секретар на ОИК. То е адресирано до ОИК.
Но очакванията ми бяха напразни. Г-жа Дишлиева не свика членовете на комисията, а реши да напише директно писмо до ЦИК. То няма да бъде качено на сайта на Общинската избирателна комисия и аз не мога да ви кажа какво пише там. За сега.
В същото време упорито се разпространява слух, че Атанас Куковски не бил в конфликт на интереси и това било потвърдено от КПКОНПИ, ръководена от г-н Цацаров. Да, такова решение излезе на 14 юли 2021 година.
Ето историята: в тази комисия са подадени три сигнала, в които се твърди, че като общински съветник – 2017 – 2020 година Куковски е участвал в заседания на Общинския съвет, където са приети решения за Местната инициативна група –Хисаря. Като председател на „Агрокомерс 98“ е сред основателите и членовете на МИГ и е гласувал за приемане на решения за участие на МИГ в проекти, за предоставяне на общински средства, за отпускане на безлихвени заеми и е упражнил правомощия в частен интерес.
От КПКОНПИ са поискали писмо от председателя на Комисията по икономика, бюджет и финанси, антикорупция и конфликт на интереси в хисарския Общински съвет. Получили са 38 решения, протоколи и списъци с поимено гласуване. Получена е и справка от председателката на УС на Местната инициативна група с решенията, свързани с МИГ.
Навсякъде Атанас Куковски е гласувал „ЗА.“
Комисията в София установи, че Куковски няма участие в органите на управление в МИГ. „Агрокомерс 98“ не е получила от МИГ възнаграждения, командировки, гориво, храна…
Поради липса на финансова обвързаност между Куковски и МИГ не е налице икономическа зависимост. От проверката на решенията, цитирани от местната комисия се разбира, че няма частен интерес. Това, че „Агрокомерс 98“ е член на общото събрание на МИГ също не е частен интерес.
Комисията реши:
„Не установява конфликт на интереси по отношение на Атанас Куковски – общински съветник в Хисаря и в това му качество лице, заемащо висша публична длъжност по смисъла на чл. 6, ал.1,т.32 от ЗПКОНПИ във връзка с гласуване „ЗА“ на / не описвам решенията, а ги изброих/ 38 решения на Общинския съвет, поради липса на частен интерес.“
Само ще допълня, че преди няколко дни в Местната инициативна група – Хисаря беше подписан договор за повишаване на конкурентно-способността на кооперация „Агрокомерс 98“ по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 година. Проектът е за около 43 000 лв. от европейски пари и това е половината от общата стойност. Дали няма да тръгне нов сигнал към КПКОНПИ за този договор, подписан след решението на комисията на Цацаров, ако някой открие конфликт на интереси?
Трябва да се разбере от всички читатели, че решението на КПКОНПИ за липсата на конфликт на интереси с МИГ няма нищо общо с разследването за несъвместимостта на Атанас Куковски като общински съветник и председател на кооперацията „Агрокомерс 98“. Това са две различни теми. Не напразно докладът с тайните около несъвместимостта на общинския съветник се пази от един член на Общинската избирателна комисия. И то много стриктно се пази.
Рано или късно ще бъде представен на заседание на ОИК.
Решение трябва да има, г-жо Дишлиева. Не мотайте нещата! Писаха ви от ЦИК НЕЗАБАВНО да действате, а минаха десет дни.
                              ИРИНА КИРИЛОВА                                                      ТРАКИЙСКИ СВЯТ
Предишна статия

Златните Завети! Формулата на Спасението! Какво означават символите на Каменната сватба? Божествено Просветление!

Следваща статия

Примката около стрина Кристалина се затегна…

Други интересни