Златните Завети! Формулата на Спасението! Какво означават символите на Каменната сватба? Божествено Просветление!

Автор: Няма коментари Сподели:

<

https://www.youtube.com/watch?v=RbaiiRx9u3g

https://www.youtube.com/watch?v=FJ1FKlnTkUo

https://www.youtube.com/watch?v=Ueh9ghtsXnA

https://www.youtube.com/watch?v=PJkEeC9euZY

Георги Изворски е роден в гр. Божурище в семейството на военен летец. Поет, писател, журналист.

От 1999 г. за него светският живот остава на заден план, отдава се на езотериката и окултизма.

През лятото на 2002 г. напуска града си и в продължение на 6 години прекарва в единочество в Тетевенския балкан. От 2008 г. провежда духовни срещи-разговори из цялата страна.

Има 4 издадени книги: „Законът на даването”, „Сто четиридесет и четири хиляди”, „Диамантената десятка” и „Великият трепет”.

– Гого, как можем да си обясним метафористично настъпващия Квантов преход?

– Това е нещо, като да заспиш просяк, а да се събудиш принц. Но това се отнася за готовите да се подложат на тази духовна и телесна трансформация, т.е за тези, които са извършили дългата подготвителна работа и са изчистили душите и телата си. В това голямо приспособяване, обаче, мнозина ще имат и много неадекватни мисли, реакции, отношения.

В периода 2012-2014 г. всеки ден ще се случват така наречените от нас „чудеса”, които ще включват изключителни природни явления, съвсем различни отношения в бита, културата, морала и т.н.

– Няма ли да бъде и нещо като връщане към Светлинния ни източник?

Може да се каже, тъй като всичко е Светлина и производно на Светлината. Затова Квантовият преход е вид космическо пътешествие към нея. Земята, заедно с цялата Слънчева система, отдавна лети през Фотонния пояс и ако е Божията воля, ще пресечем Галактическия Екватор в края на тази година.

Казано символично, ще трябва да хвърлим дебелите „дрехи”, очилата и шапките, тоест да си изменим хилядолетния стереотип на мислене, говорене, целия си стар живот и нагласите към всичко наоколо и към Вселената.

Е, не може да се мине и без катаклизми и известни сътресения.

Защото Фотонният пояс „замеря” Слънчевата система и Земята в т.ч., непрекъснато с безброй мощни светлинни „камъчета”, от което и нашата Земя се затриса, понамества се, балансира нещата. Но след това ще бъде десетки и стотици пъти по-хубаво, по-истинско, по-светло, по-чисто, по-прекрасно. Пък и това става постепенно, ще зависи и от нашата степен на осъзнатост. Но вече се долавя екваториалният повей, отвъд който са новите, прекрасни селения на материята и на духа.

– Една от характерните особености на Прехода е и придвижването напред в двойки, в групи…

Да, това е част от все по-нарастващата споделена радост, произтичаща от основния космически закон на Любовта.

Затова е предвидено Преходът да се преминава със сродна душа или с колективи от сродни души, които искат заедно да пресекат Реката на Мрака и Мълчанието и след тези часове на Сянката, да посрещнат с отворени сърца истинската Светлина.

Та нали, както хората, така и ангелите, дори и самият наш Баща, си имат своя половинка, абсолютно сродна душа, всички те са едно цяло от две половинки. И тази половинка идва точно навреме, защото с нея сме една клетка, една проекция, разделена на две, с две ядра и два командни центрове, отделени от Монадата, Висшия Аз, различаващи се най-вече по полюсната си, полова, поляризация. При тях няма ревност, огорчения, ненавист, изневери, защото всеки е срещнал самия себе си в плътска форма, само че с друг полюсен знак, открил е липсващата си половина на сърцето си, на душата си, тоест космическата мярка за любов.

И друг път към Бога няма, освен чрез своята съвпадаща се сродна душа, чрез своята космическа половинка, чрез своята „шаки”.

Затова трябва да си чакаме нашата небесна половинка и да работим през това време за своето и за нейното повдигане и усъвършенстване. До преди стотина години най-сродните души, т.нар. андрогенни двойки, можеха да се срещнат само в рамките на дванадесет епохални прераждания /а земните жители имат стотици такива/. Това означава, че за 200-300 години във Фокуса са отивали една-две двойки.

Но сега вече слезе Великата Милост на Небето, съединиха се 64 ВИП андрогенни двойки, от които 32 са в България и 32 в другите страни.

Водещи още в света са и други 144 000 съвпадащи се сродни души с по-специално и специфично предназначение.

След като се съберат, след много прераждания и много събрана опитност, двете половинки попадат в т.н. „Диамантена сфера”, но без да се обезличават, а само да се обучават в колектив, за да се подготвят за заминаване във Великия Фокус, при Цялото, при Самия Бог.

Знаем, че всяка форма и изява на любов, излъчена от всички разумни клетки /от камъчето до цветето и човешките същества/, се влива непрекъснато в реката на Светлината, в Течението на Любовта и Живота, което минава през Божествените светове. Една андрогенна двойка може да налее в него толкова любов, колкото хиляда обикновени влюбени двойки не могат.

– Нека кажем нещо повече и за ролята на изключителното число 144 000, споменато и в Библията.

– То наистина е изключително, защото свързва различни материи. Общият му сбор дава деветка, означава завършеност. Много са важни и съставните му числа.

144 е Междузвездният код на планетата Земя.

1440 пък е числото на висшите духовни наставници в България, а 144 000 са служителите от най-висшата йерархия на Светлината в целия свят.

Това са т.нар. Аватари, носители на Божествената, Бащината Мъдрост. Но те не са 144 000-те библейски спасени хора от всичките юдейски колена, защото са самите Спасители. И представляват Първият Светлинен Вектор от посветени, повдигащи колективното съзнание на земните жители. Вторият Светлинен Вектор са осъзнатите служители и работници на Светлината, които се подготвят измежду земните хора /най-чистите, преданите, извисените/. Именно от тях се подготвя „критичното” число 144 000, което щом се „напълни”, мигновено ще активира звездния код на промяната и нейната Светлина ще влезе в милиони човешки същества.

Третият Светлинен Вектор пък е личният, индивидуалният, който е най-важен за нас. Защото без него не може да се премине в по-горните нива и измерения. Този „мост” към тях всеки изгражда сам, според Закона на Свободната Воля – член номер едно на Вселенската Конституция.

– Мистериознато число 144 000 има своите проявления и в нашето тяло…

Това произхожда от цялостната взаимосвързаност и взаимообусловеност на живота. В човека има 12 енергийни области, зони, всяка, от които има по 12 000 допълнителни миничакри. Те са съобразени със земното времеизмерване и по-точно с минутите на денонощието.

Земята се завърта около себе си за 1440 минути. За всяка точно определена минута от денонощието отговарят и точно 100 определени миничакри. За всяка следваща минута отговарят други 100 енергийни центрове /кръга/. И така за 1400 минути работят всичките 144 000 миничакри.

И то в своя строго определен ред, подаващ строго определена енергия на съответен орган. Тези 144 000 чакри са неразривно свързани със 100-те Слънца на Вселената и затова са групирани и работят по 100.

Всеки миг чакрите ни получават определено количество енергия, но само от отделния човешки индивид зависи как ще се използва тя.

Повечето от нас не могат да я оползотворят добре, вследствие на неправилния си неразумен и неприродосъобразен начин на живот. А при тези, които са загърбили напълно или частично морално-етичните норми на Вселената, те или съвсем не работят или са слабоактивирани.

Така че точно тези 144 000 невидими, мълчаливи труженици в нашия организъм са нашите спасители, те са носителите на Божия печат, за който се говори в Библията. Но от нас зависи дали ще им дадем възможност да си вършат добре работата.

И ако не го направим, няма да видим нито „Новото” небе, нито „Новата” земя. Човек трябва съзнателно да активира с праведен живот и чисто тяло тези наши помощници и само тогава ще бъде „спасен”. 

И само онази част от човечеството, при която тези „работници” се трудят на сто процента, ще могат да преминат през тясната врата на Прехода.

Тоест, тук изобщо не става дума за физически брой хора, защото ограниченията са в самите нас. Значи, Бог ни е предоставил Печата Си, като на негови сътворци, за самостоятелна работа. Така че от нас зависи дали ще го използваме или не.

Тук трябва да кажем, че има и нещо доста оптимистично: Великият Разум ни поднася Великото Си Милосърдие, според което всички ще минем в Новия Ден, съгласно Закона на Благодатта, но дали ще успеем да се задържим там, отново ще зависи от нас.

Иначе би се обезсмислил стремежът ни към усъвършенстване.

– Вече почти всички са чували, че в Новата Ера ролята на жената, на женския принцип, ще става все по-важна. Как да си го обясним?

– С женската Ин-енергия се означава навлизането в Ядрото на Живота и работа чрез него. А сега е времето на женския принцип, защото в енергията Ин е закодиран абсолютният и съвършен Принцип на Майчинството и Божествената Любов, в която стоят принципите на Милосърдието и Жертвоготовността.

А когато 70 процента от всички функции на планетата се поемат от Изявения Женски Принцип, Земята ще встъпи в преддверието на Рая.

Неслучайно с „Ма” /два пъти съдържащо се в „мама”/ е закодирано първичното, най-земното, най-близкото до Ядрото на Първоизточника състояние на душата.

                                                                              Интервюто взе: Лияна Фероли

                                                                                    http://psihobg.com/?p=2633

Предишна статия

Живые электросети находят по всей планете

Следваща статия

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ДА ТЪРСИМ НА ИСТИНАТА

Други интересни