По плодовете им ще ги познаете. Бере ли се грозде от тръни или смокини – от репеи?

Автор: Няма коментари Сподели: