Образованието на децата е по-важно от парите

Автор: Няма коментари Сподели:

Възраждане: Образованието на децата е по-важно от парите

Вече разгледахме анализа на експертите на Възраждане за оптимизация на държавния бюджет със 7 млрд. лева, но къде ще бъдат преразпределени тези средства е друг важен въпрос. Един от основните приоритети на Възраждане е образованието. Демографската криза и делегираните бюджети доведоха до затварянето на над 1000 училища в България през последните 20 години. Експертите на Възраждане разработиха програма за създаване на добри условия за връщане на българите от чужбина и финансиране на всички двойки с репродуктивни проблеми в България. Резултатът от тези мерки ще бъде и увеличаване на децата в България, а след затварянето на толкова много училища може да се окаже, че те няма къде да учат. Затова, по време на оптимизацията на държавния бюджет, беше отделено специално внимание на финансирането на образователната система в България. Основната цел на финансовия екип на Възраждане беше да осигури в бюджета цялото необходимо финансиране на образователната система, така че да не се правят никакви компромиси, свързани с учението на нашите деца.

Анализът на експертния екип на Възраждане показва, че трябва да се отпуснат 2 млрд. лева допълнително, за да се осигури пълно финансово спокойствие на образователната система, като основните цели на тези средства са:

  • Премахване на делегираните бюджети на училищата. Учениците не трябва да носят финансиране на училищата, защото се стига до екстремни изкривявания в образователния процес. Всяко училище трябва да получи средствата, които са му необходими, за да функционира нормално и това не трябва да бъде функция от броя на учениците. Училищата с малък брой ученици ще бъдат финансирани както всяко друго училище, а там, където е необходимо и възможно, ще се отворят част от затворените училища. Този подход ще струва допълнителни 1 млрд. лева на година.
  • Ускорено подобряване на материалната база на училищата. Възраждане предвижда 500 млн. лева на година да се преразпределят към инвестиране в материалната база на училищата. В България има почти 2000 училища и за период от 4 години всяко от тях ще получи 1 млн. лева за модернизация на материалната база.
  • Достойни заплати за българските учители. В България има малко над 80 000 учители, за които експертите на Възраждане предвиждат увеличение на възнаграждението средно с 500 лв. на учител. Това ще струва на бюджета 500 млн. лева.

Заключението на екипа от експерти на Възраждане е, че средства в бюджета определено има, но не се използват по правилен начин. Оптимизацията на бюджета може да доведе до преразпределение на минимум 7 милиарда лева на година. Тези средства идват от преразпределението на средства по 3 основни направления:

  • раздути разходи за заплати на държавни служители (3 млрд. лева на година)
  • корупционни практики (между 3 и 6 млрд. лева на година)
  • други сравнително малки разходи по неефиктивни проекти в държавния сектор (1 млрд. лева на година)

В образованието има редица проблеми, които не могат да се решат с пари, но осигуряването на необходимото финансиране е задължително, за да се започне от една стабилна и добра основа за възраждане на българското училище.

С уважение,

Екипът на Възраждане

Предишна статия

Восстановление Зрения – Пётр Петрович Гаряев! 30 Самых Мощных Матриц Гаряева От Всех Болезней!

Следваща статия

Мощное обращение Лукашенко к народу Белоруссии!

Други интересни