НЯМА СПИРАНЕ, ПРОДЪЛЖАВАТ ПО ВЪПРОСА „КУКОВСКИ“

Автор: Няма коментари Сподели:
Кметовете, заместник – кметовете, председателят на Общинския съвет, общинските съветници и главният архитект на общината са лица, заемащи висша публична дейност. Чл. 36,ал.4 от Закона за конфликт на интереси и отнемане на незаконно придобитото имущество гласи за тези лица:
„Заемането на висша публична длъжност, за която с Конституцията или със закон се установи несъвместимост, лицето подава пред органа по избора или по назначението, или пред съответната комисия декларация за несъвместимост в едномесечен срок от заемането на длъжността. В случай, че лицето не предприеме действия за отстраняване на несъвместимостта, органът по избора или назначението предприема действия за прекратяване на правомощията.“
Точно това не е направил общинският съветник Атанас Куковски, който е председател на земеделска кооперация „Агрокомерс 98“ –Хисаря и лидер на СДС в община Хисаря. За тези декларации има публичен регистър. В него можете да прочетете имената на всички лица, задължени да подадат декларация, но не и това на Куковски. То се появи година и повече след изборите за местна власт. Затова е подаден сигнал до комисията по ЗПКОНПИ. От там още в началото на годината са разпоредили на комисията по икономика, бюджет, финанси, антикорупция и конфликт на интереси в Общинския съвет – Хисаря да започне разследване и да изпрати доклад за това, което открие. Докладът е готов, внесен е в Общинския съвет, даден е на Общинската избирателна комисия. Общинският съвет не прие информацията на Пенчо Шапков, защото мнозинството не позволи тази точка да влезе в дневния ред.
На другия ден се свика на заседание Общинската избирателна комисия.
Проведеното заседание мина без изказвания, без изслушване на мнения на членовете и завърши с протоколно решение, качено в сайта на ОИК.
– И по- нататък какво ще стане? – попитах член на Общинската избирателна комисия.
– Ще заседаваме пак, когато получим решение от Общинския съвет. Има тълкувание от Върховния касационен съд – каза той.
Няколко дни след заседанието на ОИК- Хисаря в Централната избирателна комисия в София се появи жалба против протоколното решение на ОИК –Хисаря от председателя на Социалистическа партия „Български път“- проф. Ангел Димов. Тя е с входящ № НС-10-273 от 29 юни 2021 година. Професорът пише, че по съдържание протоколът на ОИК е незаконосъобразен, неправилен, нищожен, некомпетентен и тенденциозен. Подробно са обяснени политическите и икономически връзки между председателя на хисарската комисия по бюджет, икономика, финанси, антикорупция и конфликт на интереси – Б. Г. с лицето А. К., на когото се иска отнемане на правомощията. Посочени са общите им фирми, как от месец март насам се разделят във фирмите БИ КЪМПАНИ ООД и БИО НОВА ЕНЕРДЖИ, но съдружник остава председателят на комисията по бюджет, икономика, финанси, антикорупция и конфликт на интереси – Б. Г. И макар, че Атанас Куковски спира да бъде член на тази комисия, след сигнала на ЗПКОНПИ, остават политическите им партньорства. Според написаното в жалбата, ОИК- Хисаря иска допълнително документи, за да протака работата по отнемане на правомощията на общинския съветник. Подчертава се, че цялата преписка е в ръцете на ОИК, включително и обясненията на съветника, внесени при длъжностно лице с входящ номер.
Посочена е и ролята на един адвокат, който години обслужва юридически Земеделска кооперация „Агрокомерс 98“ и Водно сдружение „Старосел“ .
На 3 юли на заседание на ЦИК жалбата бе представена на членовете на Централната избирателна комисия и всичко завърши с протоколно решение – жалбата да се препрати в Комисията по Закона за конфликт на интереси и отнемане на незаконно придобитото имущество.
Да мине ли въпросът за несъвместимостта на общинския съветник Куковски през заседание на Общинския съвет или Общинската избирателна комисия трябва да вземе решение – това трябваше да отговорят от ЦИК. Но по- лесно е да се отървеш от една жалба, отколкото да дадеш законно решение. Пък и ЦИК сега чакат да минат изборите, в Общинския съвет в Хисаря чакат лятната ваканция, ние всички чакаме правителство, а Атанас Куковски сигурно не спи добре.
Колкото до сравнението, че това било като при Пенка Ганева, юристи казаха, че не може да се сравнява опитът за нейното отстраняване като съветник в миналия мандат с това, което става с Куковски. Нейното искане за отстраняване беше за отсъствия от заседания. Тогава тя представи в Общинския съвет една извинителна бележка, за която още има съмнения дали беше легитимна.
Случаят с Атанас Куковски е съвсем друг. Ако на следващата сесия докладът на комисията не бъде включен в дневния ред, това значи, че могат да скроят пак номер на някой „неприятен“ на мнозинството съветник да не участва в сесия. Ако пък влезе в дневния ред, остава утешението, че Атанас Куковски няма право да гласува, защото в Закона за местното самоуправление и местната администрация пише, че общинският съветник не може да участва при вземане на решения, които се отнасят до негови интереси. И ако някой се разрови в решенията на хисарския Общински съвет, дали пък няма да открие, че има нарушения на това изискване?
Няма съмнение, че ако се върнат годините назад, картинката няма да бъде приятна. Защото около несъвместимостта на Куковски е не само фактът, че е шеф на земеделска кооперация и се занимава със земеделие от 1998 година, и е общински съветник.
Възниква въпрос какво е придобил, докато е ръководил една от най- динамичните малки и средни компании в България и ползвал ли е блага от общински имоти през тези години.
Пък ще попитат и кой му ги е давал, кой е бил кмет по това време, кой е бил председател на Общинския съвет, как са му ги давали, имало ли е търг, имало ли е конкурс – отваря се една голяма яма.
Кой ще падне в нея, предстои да видим, вие само четете „Тракийски Cвят“.
                                                                                        ИРИНА КИРИЛОВА за ТРАКИЙСКИ СВЯТ
БЕЛЕЖКА НА АВТОРА:
Фактите от жалбата са взети от страницата в Интернет на ЦИК, където тя е качена.
Никой от комисията по икономика, бюджет, финанси, антикорупция и конфликт на интереси в Общинския съвет – Хисаря не ми е давал никакви сведения.
Предишна статия

Какво се случва с ТЕЦ Варна?

Следваща статия

В стаята…

Други интересни