Балканите са родината на Ин и Ян (Великия предел)

Автор: Няма коментари Сподели:

Мнозина може би ще се изненадат, а други не съвсем, но колкото и крещящо с намек за болен фанатичен национализъм да звучи това, трябва да ви призная че родината на ИН и ЯН (Г) не е Китай. Всъщност както много други подобни случаи, тази символика и философия е привнесена там още преди новата ера. Кое е “фанатичното” в това ли?

Истината е, че земята, където възниква тази философия и това древно познание съдържащо се в символа за ИН и ЯН (Г) е нашата родина, но нека не бъдем егоисти и да я назовем с общото название БАЛКАНИТЕ.

Именно от тук се разпространява, в Азия и Европа и по целия свят в наши дни. Както при много други древни символи и този също буквално очертава пътя на възникването си. Ние днес не знаем как се е наричал този символ в древността и за това ще използвам названието, което се е съхранило в Китай.

Ин и ян (ин – на опростен китайски: 阴; традиционен китайски: 陰; пинин: yīn; ян(г) – опростен китайски: 阳; традиционен китайски: 陽; пинин: yáng; eum-yang на корейски; на английски “yin and yang”) в китайската философия и метафизика e концепция, която описва как двете привидно противоположни сили, енергии и принципи (които са част от тайдзи, на бълг. Великия предел. Великия предел е вечно разменящи се и преливащи се противоположности ИН и ЯН.) се допълват взаимно и преливат една в друга.

Енергиите на СЛЪНЦЕ и ЛУНА изразени чрез ИН и ЯН (Г) / женското и мъжкото начало, нощта и деня.

И нека сега чрез малка галерия ви заведа в родината където възниква това познание.

 

 

 

 

 

Керамични съдове от Варненския некропол. Късен Халколит (втората половина. на V хил. пр. Хр.) България.

Pottery found in Varna Cemetery. Late Copper Age (second half of 5th milen. BC) Bulgaria.

 

 

 

 

 

 

Керамични съдове Среден халколит (средата на V хил. пр. Хр.) селище в м. Корията край гр. Суворово / България.

Pottery midlle copper age (mid-5th millenium BC) settlement in Koriata locality nearby Suvorovo, Bulgaria.

 

 

 

 

 

 

Керамични съдове селищна могила Сава. Ранен Халколит (първата половина на V хил. пр. Хр.) България.

Pottery from village mound Sava. Early Chalcolithic period (first half of the V mill. BC.) Bulgaria.

 

 

 

 

 

 

Керамика. Селищна могила Голямо Делчево (Ранен халколит – средата на V хил. пр. Хр).

Pottery from vilage mound Golyamo Delchevo (early Copper Age – first half of 5th millen. BC).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гробен инвентар, среден халколит (средата на V хил. пр. Хр.) Некропол Варна II.

Burial inventory, middle Chalcolithic period (mid-V mill. BC.) Varna Necropolis II.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Символ Ин-Ян (култура “Кукутени”), 1000 години преди великата китайска цивилизация. Много подобни обекти бяха намерени с този символ в културата “Кукутени”, Румъния.
  2. Идол на заден план; ранен Неолит, Градещница, отново виждаме нарисуван на задника символични изображения (свастика) на двете космични сили (Ин и Ян). България.
  3. Подобна статия-идол от културата “Кукутени”, Молдова, но през по-късни времена. “Кукутенни”, Драгищени, 4050-3900 пр. Хр., музей в Ботосани.
  4. Мегалитен гроб, близо до село Голям Дервент. Датирано през IX век пр. Хр., България.

Текст на английски:

  1. Ying Yang symbol is found in Cucuteni culture 1000 years before the great civilization of China. ( lots of objects were found with this symbol) Cucuteni culture. Romania.
  2. Idol in the back; early Neolithic, Gradeshnitsa, again we see painted on the buttocks symbolic images (swastika) of the two cosmic forces (Yin and Yang). Bulgaria.
  3. Similar statue idol from Cucuteni culture, Moldova, but from a later-period. Cucuteni, Drăguşeni, 4050-3900 BC, Museum Botosani, Romania.
  4. Мegalithic tomb, near the village of Golyam Dervent. Dated to the ninth century. BC, Bulgaria.

И нека сега хвърлим бърз поглед извън балканите:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Келтски символ на Ин-Ян, I век. Археологически и етнографски музей на университета в Кембридж.

Celtic yin yang motif- 1st century AD from the University Museum of Archaeology and Ethnology in Cambridge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III век, римска мозайка с изобразен класическия символ на Ин-Ян.

Ancient mid 3rd century Roman mosaic depicting the classic Ying-Yang symbol.

 

 

 

 

 

 

 

 

Даоистки символ издълбан в камък: Ин-Ян и животните от китайския зодиак. Храм “Кинг Ян Гонг”, Ченгду, Сичуан, Китай.

Daoist (Taoist) symbols carved in stone: yin-yang and animals of the Chinese zodiac. Qingyanggong temple, Chengdu, Sichuan, China.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Символ на Ин-Ян от храма Марундесварар, Тируванмаяур, Ченай (Индия). Храм съществува от VI-ти век от н.е.

An Ying-Yang symbol at the Marundheeswarar temple, Thiruvanmayur, Chennai.
While the temple has been in existence from about the 6-th century A.D.

 

РОДИНАТА НА ИН И ЯН ( Г ) / II част

Както вече беше изложено в ЧАСТ ПЪРВА стана ясно, че Балканите са родината на знанието за енергиите (вихри) на Ин и Ян (Г) След което това знание е разпространено и на другите места където го откриваме като най-силно то е развито и съхранено в Китай, Тибет, Индия, Япония и някой други азиатски държави.

Тези енергии са илюстрирани навсякъде по древни артефакти и керамика от земите на Балканите. България, Румъния, Сърбия, Македония, Гърция, Молдова и т.н. Знаете ли, че всичко това е час от духовната и физическа реалност? Това са завихрения на стихии които са навсякъде около нас. Те се противопоставят една на друга в кръговрата на живота, но има места по лицето на земята които от самото сътворение са така сътворени, че тези противоположности да се балансират идеално преливайки се една в друга. А където това се случва се ражда живот. Именно тази земя е създадена да бъде “люлка на живота”.

Нека ви покажа едно видео което е дигитална симулация на процесите които се случват по земното кълбо, заснето чрез сателити от перспективата на земната орбита. Чудесен пример за Ин и Ян (Г). Но нека видим някой акценти:

 

 

 

 

 

Изумително нали? Ето сега да видим БАЛКАНИТЕ:

 

 

 

 

 

Избрана земя, създадена с умерен климат където противоположностите се балансират. Геологическата и структура е перфектно създадена за тази цел. Както виждате тя обхваща и част от вече потопените земи в Черно море. Там където се заражда живот ще срещнете второ геологично завихряне и уравновесяване където сякаш наблюдаваме оплождане:

 

 

 

 

 

Тук виждаме и специфичните точки (центри) на енергиите (вихри). Ако това ГЕА (земя) геологично завихряне на Балканския релеф не е случайно и сякаш маркира избраната земя за този особен род човеци да бъде (о – Благороден), би трябвало да го намерим и там, където в по-късни времена е било пренесено познанието за Ин и Ян (Г). Това би трябвало да са Хималаите – Китай и по точно Тибет:

 

 

 

 

 

 

Дали и тук има втори по малък геологичен Ин и Ян (Г)?

Нещо се е случило и родината на Ин и Ян (Г) се е преместила. Катаклизъм? Потоп? Тибет в много отношения сега е енергиен и духовен център. Идва време в което прародината може отново да се завихри като един от духовните центрове на планетата.

Нима всичко това е доста силно развито въображение, така че да виждаме едни и същи илюстрации както на небето, така и на земята? Да ги виждаме буквално изписани-изрисувани на земната кора? За мен това не е странно да виждам “НЕГОВАТА воля, както на небето, така и на земята” творческия процес илюстриран от ТВОРЕЦА и усвоен от създанията му на земята като познание за сътворението и живота.

Но нещо е категоричен факт. Зараждането е тук на БАЛКАНИТЕ. Този символ буквално присъства на всякъде в цялата култура по нашите земи. Тук са най старите артефакти. Те са в керамиката, в идолната пластика на богинята майка, в олтарите, в капителите на колоните, в носиите, в детеродните органи на жената, в самата земя, защото ние сме създадени по образ и подобие на Твореца си.

 

 

 

 

 

Пафти

 

 

 

 

 

 

Идолна пластика на богинята майка от култура Кукутени-Триполие, Молдова – Украйна и Румъния.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chronology: 7.000 – 3.500 bc (Museum of: Regional History Museum Academician Jordan Ivanov). Източник: тук

 

 

 

 

 

 

Женски детеродни органи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Българска носия с пафти. Държа да упомена че пафтите са атрибути (аксесоари) на всички балкански народи, без изключение. Източник: тук

 

 

 

 

 

 

 

Нефритен амулет от музея в Кърджали.

 

Нефритът е известен в Китай през 6 в. пр.н.е. Тогава той се радва на изключителна почит. Дълги години видните китайки са използвали нефритени яйца за поддържане на интимния си тонус. И до ден днешен китайците го приемат за свой национален камък. Нефритени инструменти и амулети се срещат още от неолита. Любопитно откритие от ранно неолитното селище в местността Валога край врачанското село Оходен, България е нефритен амулет, датиран 6000 години пр. н. е.

Източник: цък

Предишна статия

Нова награда за Васил Петров

Следваща статия

БГ Филм “ШИБИЛ” – национална премиера (10 юни)

Други интересни