Станахме свидетели на разгорещени дебати “за” и “против” 5G технологията…

Автор: Няма коментари Сподели:

“Станахме свидетели на разгорещени дебати “за” и “против” 5G технологията, а междувременно пандемията бе използвана като подходящ предлог за ускореното ѝ разгръщане.

Година и половина след лансирането на работата по оценката на въздействието, 5G мрежите вече функционират в редица населени места в Европейския съюз.

Въпросът дали имаме нужда от 5G технологията днес изглежда задминат от събитията. Става въпрос как да сведем до минимум потенциалните рискове за хората и биоразнообразието.”

Това заяви на провело се днес онлайн представяне на изследванията за въздействието на 5G мрежите върху човешкото здраве и околната среда Иво Христов, който е евродепутат от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите.

Припомня се, че в края на 2019 г. Христов и Мишел Риваси, евродепутат от Групата на Зелените/Европейски свободен алианс, поръчаха изготвянето на всеобхватно изследване за въздействието на мрежите от пето поколение върху човешкото здраве и околната среда.

Изследванията бяха възложени на два от най-авторитетните научни центъра в Европа – института “Рамацини” в Болоня, Италия, и университета в Гент, Белгия. Участие в събитието са взели проф. Фиорела Белподжи от института “Рамацини” и проф. Арно Тиленс от университета в Гент, под чието ръководство са били проведени двете изследвания.

“За мен бе изненадващо, че разполагаме с план за действие за внедряването на 5G на територията на ЕС, без да са преценени адекватно потенциалните рискове, при положение че тревоги в обществото има. В отговор на този план редица европейски градове въведоха мораториуми, а гражданите реагираха остро на липсата на информация и достатъчно научни изследвания по темата”, отбеляза още Иво Христов.

По думите му усилията оттук нататък трябва да бъдат насочени в посока отправяне на препоръки към регулаторите за конкретни законодателни мерки, които да гарантират максимална защита за европейските граждани.

“Известно е, че обективността на съществуващите изследвания на въздействието на 5G е често поставяна под въпрос поради мащаба на икономическите интереси и силните позиции на индустрията. Все по-често ставаме свидетели на порочната практика корпорациите да финансират научни трудове, които да служат за валидиране на технологии, носещи огромни икономически ползи, но със съмнителен за човешкото здраве и околна сред ефект в дългосрочен план. Тази широко разпространена практика често подвежда общественото мнение в посока, угодна на компаниите”, коментира Иво Христов.

Проф. Фиорела Белподжи съобщи по време на презентацията си, че при честотни диапазони 450 MHz – 6000 MHz са налице достатъчно доказателства при експериментите с животни за канцерогенен ефект. По думите ѝ тези честоти вероятно имат ефект върху мъжките и женските репродуктивни способности, както и че съществува възможност за неблагоприятни ефекти върху потомството, изложено на тези честоти по време на ембрионалното развитие.

Представяйки изследването на въздействието на технологията върху околната среда, проф. Арно Тиленс от Университета в Гент коментира, че има много голяма разлика в броя научни публикации, касаещи животните и тези, касаещи растенията.

Като възможна политика той открои финансирането на изследвания, които да доведат до по-качествени научни резултати за влиянието на честотите под 6GHz върху безгръбначните, растенията и гъбите и за влиянието на честоти от 6 до 300 GHz при гръбначните, безгръбначните, растенията и гъбите.

Резултатите от тези изследвания могат да формират основа за разработване на политики за излагането на радиочестоти и електромагнитни полета при организмите, различни от човека.

По думите на Мишел Риваси, възлагайки съответните независими научни изследвания за въздействието на 5G мрежите върху човешкото здраве и околната среда, Европейският парламент на практика е заместил Европейската комисия, която е позволила разгръщането на технологията, без да оцени рисковете.

https://news.bg/int-politics/v-ep-zagovoriha-za-kantserogenen-efekt-ot-5g-zasyaga-reproduktivnite-sposobnosti.html

Предишна статия

Ваксина срещу рак на шийката на матката -разобличаване

Следваща статия

Големите финансови заблуди еп.71

Други интересни