Поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Добре дошли в Тракийски Свят!

Настоящата Политика за защита на личните данни (накратко „Политика“) цели да Ви информира относно начина, по който ние от „Тракийски Свят“ в качеството си на администратор на лични данни, (накратко „Тракийски Свят“, „ние“, “наш“) събираме, съхраняваме и обработваме вашите лични данни, когато посещавате нашия уебсайт trakiaworld.com, правите поръчка за някои от нашите продукти или комуникирате с нас.

Какви лични данни събираме, съхраняваме и обработваме и защо?

 • Сведения за посещенията на уебсайта – ние събираме сведения за посещаемостта на страницата Тракийски Свят, така че да можем да продължим да предоставяме най-доброто на своите посетители или клиенти. Тези сведения ни помагат да запазим страницата от злонамерени действия. Когато посещавате нашия уебсайт, записваме следните данни относно дадено посещение: IP адрес, браузър, трафик, брой посещения. А приложенията WPStatistics, Google Analytics ни позволява да направим съответния анализ.
 • Сведения за публикации, поръчки или доставки – за да публикуваме или да извършим направените от вас поръчки, вкл. да се свържем с вас и да уредим тяхното доставяне, ние ще имаме нужда от всички или някои от вашите: име и фамилия, адрес за доставка, телефон за връзка и е-поща.

При спорове и оплаквания

Стараем се да ви предоставяме най-доброто. В случай обаче че възникнат спорове или оплаквания, ще бъде необходимо да входираме вашата жалба или сигнал и да съхраним кореспонденцията.

Сведенията, изброени по-горе, ще наричаме за краткост „Лични данни“. Предоставянето на горепосочените Лични данни е необходимо условие за посещение на сайта, както и задължително условие за завършване на поръчката или подаване на жалба или сигнал.

В случай че заявите желание да получавате сведения от нас за предстоящи и текущи новини, публикации, продукти, услуги и промоции – ние ще използваме вашата е-поща и за тази цел. Вие няма да получавате нежелани писма без да сте дали изричното си съгласие за това.

Колко дълго съхраняваме Вашите Лични данни

В случай, че сте заявили желание да получавате сведения за текущи и предстоящи новини, публикации, продукти, услуги и промоции, ние ще съхраняваме вашата е-поща за срок до: 5 (пет) години от датата, на която сте заявили своето желание.

Жалби и сигнали и кореспонденция, относно възникнали спорове, ще бъде съхранявана за срок от: 5 (пет) години, от датата на получаване/входиране на жалбата/сигнала.

Записите за анализ се нулират ежемесечно, а архивирани записи със сурови данни, ако такива са налични, се съхраняват, съгласно настройките на сметката на Тракийски Свят при платформата-домакин.

Посочените срокове могат да бъдат променени в случай, че бъде установено различно изискване за запазване на данните съгласно действащото законодателство.

Други получатели на Вашите Лични данни

Тракийски Свят не предоставя вашите лични данни на трети лица, по никакъв друг начин освен в описаните в тази Политика, Общите Условия и предвидените в закона случаи.

Тракийски Свят използва доставчици зa платформата-домакин, домейн, дизайн и поддръжка на уебсайта си, а именно:

 • https://contabo.com/
 • https://www.superhosting.bg/

При работата си с горепосочените доставчици ние изискваме от тях стриктно да бъдат спазвани нашите указания.

Вашите права по отношение на Личните данни

 • Право на достъп – вие имате право да получите потвърждение дали се обработват ваши лични данни, достъп до тях и сведения относно обработването им и правата ви във връзка с това.
 • Право на коригиране – вие имате право да коригирате ваши лични данни, в случай че те са непълни или неточни.
 • Право на изтриване – вие имате право да поискате изтриване на данни, освен в случаите, в които за тяхното обработване е налице съществено основание и/или законово задължение.
 • Право на ограничаване във връзка с обработването – ако са налице основанията за това, съгласно чл. 18 от Общия регламент относно защитата на данните, Вие имате право да ограничите обработването на ваши лични данни.
 • Право на преносимост – вие имате право да получите личните данни, които сте предоставили и които се отнасят за вас, в структуриран, популярен формат, пригоден за машинно четене, както и да използвате тези данни за друг администратор по ваша преценка.
 • Право да оттеглите съгласието си – вие имате право по всяко време да оттеглите съгласието си за обработването на лични данни, което е на базата на дадено от вас съгласие (а именно по отношение получаване на сведения по отношение на текущи и предстоящи новини, публикации, продукти, услуги и промоции). Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му.
 • Право на възражение – вие имате право да възразите по отношение на лични данни, обработвани на основание легитимен интерес, ако е приложимо. В случай на постъпване на такова възражение ние ще разгледаме вашето искане и ако е основателно, ще го изпълним. Ако считаме, че съществуват убедителни законови основания за обработването или че то е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще ви известим за това. Можете да упражните своите права като се свържете с нас на е-поща: office@trakiaworld.com
 • Право на жалба до надзорен орган – вие имате право да подадете жалба до надзорен орган, ако считате, че обработването на вашите лични данни, нарушава приложимото законодателство относно защита на личните данни.

Надзорният орган в Република България е:

Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров”
Уебсайт: https://www.cpdp.bg

Когато и ако е необходимо, поради промени в приложимото законодателство или нашите практики относно защитата на личните данни, ние ще актуализираме настоящата Политика. Промените ще публикуваме тук на ваше разположение.

ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ

Бисквитки (Cookies)

Когато посещавате нашия уеб сайт trakiaworld.com, сведения и данни ще бъдат събирани чрез употреба на т. нар. „бисквитки“ (англ.: “cookies”). Това ни помага, както на нас така и на други упълномощени трети страни да ви осигурим лично преживяване, когато посещавате нашия уеб сайт trakiaworld.com. Също така, това ни позволява да подобряваме нашите услуги и да сме сигурни, че лесно ще намерите онова, което търсите.

Какво представляват бисквитките?

Бисквитките са малки пакети информация, изпращани от страниците на уеб сайта към браузъра ви и съхранявани на вашето устройство.

Има два вида бисквитки – постоянни бисквитки и временни бисквитки (наричани още „сесийни“ бисквитки). Постоянните бисквитки се съхраняват като файл на вашето устройство за неограничен период от време. Сесийните бисквитки се поставят временно във вашето устройство, когато посещавате нашия уеб сайт trakiaworld.com, но изчезват, когато затворите страницата, което означава, че те не се съхраняват за постоянно на вашето устройство.

Какви бисквитки използваме?

Използваме следните видове бисквитки:

Задължителни бисквитки

Тези бисквитки са необходими, за да може нашия уеб сайт trakiaworld.com да изпълнява своите функции. Използваме тези бисквитки, за да можем да предоставяме нашите услуги и за да можем да поддържаме сигурността на нашите услуги. Тези бисквитки се съхраняват за неограничен период от време от браузъра на вашето устройство.

Функционални бисквитки

Функционалните бисквитки ни позволяват да запомним вашите предпочитания, както и други ваши персонални настройки. Функционалните бисквитки се съхраняват временно на вашето устройство.

Рекламни бисквитки

Това са бисквитки, които се използват за уеб реклама.

Бисквитки за социални мрежи

Когато използвате бутона към социалната мрежа Фейсбук, това ваше действие ще бъде запаметено от тази социална мрежа.

Бисквитки на трети страни

Използваме бисквитки на трети страни, които ни помагат да извършваме нашата дейност, да проучваме пазара и да подобряваме функционалностите на нашия уеб сайт trakiaworld.com. По-долу са изброени бисквитките на трети страни, които използваме. Някои от тези бисквитки могат да бъдат изключени с помощта на общите настройки на вашия браузър. За други е необходимо да посетите съответните уеб сайтове и да следвате предоставените инструкции.

– Ние използваме “Google Analytics”, за да генерираме статистика за трафика на нашия уеб сайт trakiaworld.com и източниците на трафик. За отказ вижте тук: https://support.google.com/analytics/answer/181881

Как се изтриват бисквитки?

Можете сами да изберете дали да приемете бисквитките или не. Ако искате да знаете кога вашето устройство получава бисквитка(-и), можете да настроите браузъра си така, че той да ви уведомява за това. Така имате възможност да приемете или да откажете дадена бисквитка. Вашето устройство може да бъде настроено да отхвърля всички бисквитки. Ако искате да разберете как да направите това, посетете aboutcookies.org. Моля, обърнете внимание, че промените в браузъра ви, с които се дезактивира функцията за бисквитки, ще попречат на част(-и) от нашия уебсайт trakiaworld.com да функционира/функционират правилно.

Промени в нашата „Политика за бисквитките“

Всички бъдещи промени в нашата „Политика за бисквитките“ ще бъдат публикувани на тази страница. При необходимост ще ви уведомяваме за евентуални промени по е-поща, в съответствие с Общите условия. Всички промени влизат в сила незабавно за всички потребители, с изключение на съществуващите клиенти, за които тези промени влизат в сила 30 дни (тридесет дни) след публикуването им, освен ако не е упоменато друго.