Изпрати събитие

Може да публикуваме ваши събития – събития с обществен интерес или полезна кауза ще бъдат публикувани безплатно. Събития с комерсиална насоченост ще бъдат публикувани само след заплащане (виж раздел За реклама, за повече сведения).

Желателно е статията за дадено събитие да бъда в някой от следните формати:

  • HTML (URL или Web page(s))
  • odt (Open/Libre Office)
  • ods (Open/Libre Office)
  • odp (Open/Libre Office)
  • doc/docx (MS Office)
  • xls/xlsx (MS Office)
  • ppt/pptx (MS Office)

За връзка с нас, виж раздел Контакт.