Изпрати новина

Може да ни  изпращате новини или ваши статии с висок обществен интерес, които да популяризираме. След преценка на главния редактор – статията ще бъде одобрена или не за публикуване.

Статии с обществен интерес ще бъдат публикувани безплатно. Статии с комерсиална насоченост ще бъдат публикуване само след заплащане по съответните тарифи (виж раздел За реклама, за повече сведения).

Желателно е статиите да бъдат в някой от следните формати:

  • HTML (Web page(s))
  • odt (Open/Libre Office)
  • ods (Open/Libre Office)
  • odp (Open/Libre Office)
  • doc/docx (MS Office)
  • xls/xlsx (MS Office)
  • ppt/pptx (MS Office)

За връзка с нас, виж раздел Контакт.