ПРОВЕРКА ПО ЕДНО ПИСМО

07 Август, 2019
29 коментара

От Националната дирекция за Национален строителен контрол е изпратено писмо до кмета на община Хисаря, Бойко Гаврилов – хотел „Клуб – централ”, с копие до г-жа Соня Божикова – началник отдел „Приемна” при администрация на Министерския съвет на Република България, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, ДНСК София, Димитър Радев, Гергана Радева, Атанаска Бройер. 

Уважаеми г-н кмет, 

 Уважаеми господа, 

 В РДНС –Пловдив е постъпила жалба чрез ДНСК – София и чрез началника на отдел „Приемна” на Администрация на Министерския съвет и Министерството на регионалното развитие и благоустройство / МРРБ/ от Димитър Радев, Гергана Радева/ лично и в качеството и на пълномощник на Атанаска Бройер/, Нанко Ваклев и Личо Ваклев за нарушения, свързани с хотел „Спа клуб Централ”, находящ се в уригулиран поземелен имот УПИ –X- 881, кв. 24 по плана на гр. Хисаря, с административен адрес: гр. Хисаря, ул. „Аугуста” №5.

 Предвид горното и с връзка с дадените разпореждания с писмо изх.№ ПД -2228-02913 от 12 юли 2019 година на ДНСК София за извършване на обстойна проверка относно законосъобразността на извършеното строителство,

 РАЗПОРЕЖДАМ: 

Да бъде извършена съвместна проверка на 7 август 2019 година от 11,30 в община Хисаря и от 14.30 на място от служители на РНДСК Пловдив с представители на община Хисаря. 

 За изясняване на случая от фактическа и правна страна е необходимо: 

1.От община Хисаря да бъдат представени данни за издадените и одобрени строителни книжа и документи за строеж на хотел „Спа клуб Централ” находящ се в урегулиран поземлен имот УПИ X - 881, кв. 24 по плана на гр. Хисаря, както и данни за въвеждането на обекта в редовна експлоатация. 

2. Г-н Бойко Гаврилов да осигури додстъп до сградата за извършване на проверка, както и да представи данни за редовно въвеждане на сградата в експоатация. 

Присътсвието, представянато на изискваните документи и осигуряването на достъп до сградата за извършване на проверка е задължително. 

 При неявяване и непредставяне на изисканите документи, ще бъдем принудени да образуваме административно наказателно производство по реда на чл. 232, ал.5 от ЗУТ.

 От извършената проверка да бъде издаден констативен протокол, комплектуван с всички относими към преписката документи, както и снимков материал, при установените нарушения на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове да бъдат предприети необходимите законови действия.

 С уважение: 

Инж. Мария Дончева

 Началник РДНСК- Пловдив 

 Разполагаме със сигнала, изпратен до г-н Бойко Борисов – министър – председател и председател на Министерския съвет, който е четири страници и половина. Ще цитираме част от него. 

„СЪГЛАСУВАНАТА С ПРОЕКТАНТА НА РАЗРАБОТЕНИЯ ПО ОНОВА ВРЕМЕ ПУП-ПРЗ ВИЗА №11 ОТ 16 ЯНУАРИ 2006 Г. НЕ ПРЕДВИЖДА ПОСТРОЯВАНЕТО НА ХОТЕЛ, а едноетажна и триетажни жилищни сгради.  

Главният проектант на Подробния устойствен план – проф. д-р арх. Стефан Димитров е съгласувал показаното в скицата – виза застрояване, а то е за ЕДНОЕТАЖНА И ТРИЕТАЖНА СГРАДИ / ЖИЛИЩНИ/, което по- късно е пренесено като предвиждане в окончателно приетия от МРББ проект на ПУП-ПРЗ. Да не говорим, че тук дори не е спазена процедурата по член 133 от ЗУТ, която изисква изработването на пран- извадка след приемането на предварителния проект на ПУП от съответния експертен съвет, като именно този план- извадка се съгласува с проектанта на ПУП. Накрая би трябвало предвиждането за хотел да намери отражение в окончателния проект за ПУП-ПРЗ, одобрен със заповед № РД -02-14-171 / 19.03.2007 г. на Заместник- министъра на МРББ. В окончателния проект на ПУП- ПРЗ обаче не фигурира предвиждане за хотел, просто защото не е имало план- извадка и съгласуване на такъв обект, а строителството на две самвостоятелни жилищни сгради / на един и на три етажа/, едната от които е трябвало да се запази като съществуваща и само да се надстрои. Нищо такова няма на място.”

 Днес – 7 август 2019 година проверката започна в посочените часове.

                                                                                                    ТРАКИЙСКИ СВЯТ

ЕТИКЕТИ: Хисаря;

Коментари

Анонимен
#1 от Тряба да знаят
07 Август, 2019 | 19:29
Напиши отговор
Оценка: +18
Калинки, ще дойде и вашето време ще платите за всички сторени злини и беззакония.
Анонимен
#2 от Питанка
08 Август, 2019 | 09:04
Напиши отговор
Оценка: +16
Чета горе 2006 година, сега сме 2019. След толкова години тия двамата собственици дали са живели спокойно2
Анонимен
#3 от Дано
08 Август, 2019 | 11:52
Напиши отговор
Оценка: +17
Надявам се най- накрая институциите да си свършата работата. Служителите от Общината да спрат да прикриват престъпленията на калинките и да имитират дейност пишейки протоколи на дребни хорица.Цялата Община стана слуги на калинките,Дойкова и тя продължи всячески да ги прикрива и да се прави на умряла лисица .Трябва ни смел човек за кмет, но не като П Ганева да нарушава законите и подтиквайки цялата администрация да върши престъпления, с една единствена цел, в защита на корпоративни интереси на нейните началници и калинки.Тя успя под формата на допълнителни заплати да корумпира доста хора в общината.Ще ги познаете във фейсбук.Коев още реве как са му взели парите от водопийната колонада до писателите.
Анонимен
#4 от Данооо
08 Август, 2019 | 12:28
Напиши отговор
Оценка: -2  
Как да ги познаем във Фейсбук?
Анонимен
#5 от И.И.
08 Август, 2019 | 13:47
Напиши отговор
Оценка: +13
Ако проверката е започнала от 2006 година четири кмета са били на власт, архитекти се смениха, началници на ТСУ, дано проверката да е задълбочена, може пък този път Б.Б. ......
Анонимен
#6 от ?
08 Август, 2019 | 17:50
Напиши отговор
Оценка: +7
Някой знае ли кой е упражнявал строителния надзор?
Анонимен
#7 от да вървим напред
08 Август, 2019 | 18:41
Напиши отговор
Оценка: +17
отговор на #2 »
Тези двамата собственици са човекоядци. Те се хранят с човешки души и за тях спокоиствието значи да смачкаме някои за да живеем ние.Синдрома на ненормалното семейство при тях им е помогнало чувството човечност да мутира в други лоши качества, показващи днешното им поведение. При по -голяма продължителност на живота такива хора се превръщат в суингъри или по- тежката форма наричана джендър.
Анонимен
#8 от tedi
09 Август, 2019 | 11:43
Напиши отговор
Оценка: +5
Какво е тази работа? 40 коментара под написаното за кандидатите на БСП, а 7 за хотела на калинките. Страх, страх гони хората да си изкажат мнението. Еле пък общината онемя.
Анонимен
#9 от ?
09 Август, 2019 | 12:34
Напиши отговор
Оценка: +2
И какво да пишем?
Анонимен
#10 от :
09 Август, 2019 | 22:27
Напиши отговор
Оценка: +9
На Първенците им дойде времето и голяма чиска във тази прословута Община Хисаря само това ще кажа ! ! !
Анонимен
#11 от Ахил
10 Август, 2019 | 06:57
Напиши отговор
Оценка: +14
Бойкот на Ганева и калинките умират.
Анонимен
#12 от хисарчанин
10 Август, 2019 | 07:58
Напиши отговор
Оценка: +7
отговор на #8 »
7 август мина - напишете какво показва проверката, констатирано ли е нещо или не
Анонимен
#13 от Информиран
10 Август, 2019 | 10:50
Напиши отговор
Оценка: +12
Чака се протокола от комисията. Иначе общината си изми ръцете.
Анонимен
#14 от внимание
10 Август, 2019 | 11:47
Напиши отговор
Оценка: +7
Прочетох много внимателно написаното горе. Направи ми впечатление, че искат достъп до хотела от Бойко Гаврилов, а не споменават другия собственик. Изглежда наистина министър- председателят е решил да проверява своите хора дали спазват законите. Председател на общинската организация на ГЕРБ, както всички знаем е Б. Г.
Анонимен
#15 от внимание
10 Август, 2019 | 11:47
Напиши отговор
Оценка: +5
Прочетох много внимателно написаното горе. Направи ми впечатление, че искат достъп до хотела от Бойко Гаврилов, а не споменават другия собственик. Изглежда наистина министър- председателят е решил да проверява своите хора дали спазват законите. Председател на общинската организация на ГЕРБ, както всички знаем е Б. Г.
Анонимен
#16 от Водата
10 Август, 2019 | 12:15
Напиши отговор
Оценка: -3  +9
Някой ще обясни ли защо чешмите при старата баня не работят и защо горчи водата като че ли е с белина на двата чучура по надолу
Анонимен
#17 от Кандидати, хайде
11 Август, 2019 | 09:38
Напиши отговор
Оценка: +9
Нека кандидатите за кметове да разучат защо, защото общината няма да ни отговори
Анонимен
#18 от Общината установи
12 Август, 2019 | 08:29
Напиши отговор
Оценка: +10
Има скица с виза за проектиране, одобрен инвестиционен проект за Спа хотел, разрешение за строеж, удостоверение за въвеждане в експлоатация, разрешение за поставяне на обект Метална конструкция към зона за открито сервиране към лоби- бар на Спа клуб Централ, решение на общинския съвет от 9 юни 2012 година, договор за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, извадка от Националния туристически регистър. Чакаме констативния протокол на комисията.
Анонимен
#19 от Ирина
12 Август, 2019 | 13:15
Напиши отговор
Оценка: +10
За водата се обади кандидат- кметът Гатьо Султанов. Проверил е и е установил, че се прави пълна профилактика на изворите, на тръбите , на чешмите и че профилактиката е завършена и всичко вече е в ред. Това е за читател 16 , пък и за всички жители и гости.
Анонимен
#20 от Гатьо президент
12 Август, 2019 | 16:51
Напиши отговор
Оценка: -1  +9
Голям реклама на Гатьо, брей
Анонимен
#21 от Стига, задава се света Богородица, а смирете се!
12 Август, 2019 | 17:52
Напиши отговор
Оценка: -1  +14
Направи добро, изяш.... е казал народът. Какво се заяждате с човека, който се е обадил в сайта? Ами има известни още трима кандидати. Да са проверили - Ива, Пена, Найден. Проверил Гатьо да отговори на човека, дай да го подметнем. Ей, много сте лоши!
Анонимен
#22 от жител
12 Август, 2019 | 21:30
Напиши отговор
Оценка: -1  +9
Редно бе кандидатката за втори мандат Пена Дойкова да уведоми хората !
Анонимен
#24 от обадил се
13 Август, 2019 | 16:15
Напиши отговор
Оценка: -7  +3
Хвани две Пенки, блъсни Гатьо. Обадил се е щото е кандидат
Анонимен
#25 от дрън
14 Август, 2019 | 11:21
Напиши отговор
Оценка: +7
отговор на #22 »
Тя Пена ако закрият общината, ще разбере последна.
Анонимен
#26 от Минчо Попов
14 Август, 2019 | 11:37
Напиши отговор
Оценка: -9  +4
Гатьо за нищо не става ясно е
Анонимен
#27 от А стига вече
14 Август, 2019 | 12:15
Напиши отговор
Оценка: -5  +12
Стига, бе Минчо, въртиш, сучиш, все против Гатьо пишеш. Да не ти плаща някой да го черниш, или ядеш на домашните трапези на Ганева, дето ги организира в Паничери
Анонимен
#28 от ХЕКТОР
14 Август, 2019 | 13:42
Напиши отговор
Оценка: -2  +12
БОЙКОТ НА ГАНЕВА И КАЛИНКИТЕ УМИРАТ
Анонимен
#29 от ляв
14 Август, 2019 | 14:18
Напиши отговор
Оценка: -9  +7
Ива Вълчева е свястно момиче,не е като този Гатъо-злобен лилипут
Анонимен
#30 от Староселец
15 Август, 2019 | 14:11
Напиши отговор
Оценка: -1  +4
С Паничери няма кой да се мери, факт.
Добави коментар


Тракийски свят не толерира обидни коментари и спам. Некоректни коментари ще бъдат изтривани.