Цирк в залата на общинската администрация

12 Октомври, 2017
25 коментара

    Това са коментари на читатели. Те не са знаели, че циркът снощи е репетирал и тогава е излязъл на манежа в залата на общинската администрация. Кой ги е сложил половин час преди сесията? Кой, освен някой, който иска хората да не се научат и да не дойдат на тази извънредна сесия? Тя беше с една единствена точка в дневния ред . Но прочете най- напред за какво трябваше да стане дума на тази сесия.

28 от някой знае ли?

12 Октомври, 2017 | 16:55

Р Е Ш Е Н И Е № 375 Взето с Протокол № 42 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря, Пловдивска област състояло се на 05.09.2017 год. Относно: точка „Седемнадесета” - Докладна записка относно искане за разсрочване на задължение - докладва инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА, , Общински съвет гр. Хисаря Р Е Ш И : Частично опрощава задължението на „Натура фит” ЕООД , като същите се изчислят на база 1/5 от отчетната стойност ведно със законната лихва. МОТИВИ: Общински съвет Хисаря, намира че сумата, която е начислена като такса за битови отпадъци на „Натура фит” ЕООД, е прекомерна с оглед факта, че има само два контейнера разположени в дружеството, в които биват генерирани отпадъци. С оглед на това обстоятелство, че се предлага услуга, касаеща битови отпадъци, събирани в два контейнера на територията на дружеството, Общински съвет Хисаря, освобождава юридическото лице частично от заплащане на такса битови отпадъци, като дължимата сума годишно, след опрощаването, да се изчисли на база 1/5 от отчетната стойност, ведно със законната лихва, така както е било през 2014г. Общ брой общински съветници – 17 - “за” – 8 Присъствали – 12 - “против” – няма Гласували – 12 - “въздържали се” – 4 ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ: /Петко Петров/

29 от днес

12 Октомври, 2017 | 16:56

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната, чл. 36, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 37, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Хисаря, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, Председателят на ОбС свиква общинските съветници на извънредно заседание на 12.10.2017 год. от 17.30 часа в залата на Общинска администрация гр. Хисаря, с предложение за Д Н Е В Е Н Р Е Д : 1. 1. Докладна записка относно връщане за ново обсъждане на Решение № 375, взето с Протокол № 42 от 05.09.2017 г. ГАТЬО СУЛТАНОВ Председател на Общински съвет-Хисаря

  

Според наши информатори, снощи в един известен хотел на двама съветници се е състояла среща с тайни гости- хора, от които днес трябваше да зависи дали докладната ще мине или не. 

И днес .- 12 октомври 2017 година, в 17 часа и 30 минути в залата влязоха петимата съветници на ГЕРБ, двамата на „Коалиция за Хисар”, трима от БСП, един от НФСБ, трима от Партия на зелените и един от „Промяна”. Така със шестнадесет присъстващи сесията можеше да започне.

    След предложението на дневния ред, започна гласуването, за да бъде одобрен.  Атанас Кукувски лидер на СДС и Пенчо Шапков- лидер на БСП гласуваха „въздържал се.”  Всички от ГЕРБ  - инж. Пенка Ганева, Бойко Гавраилов, Васил Пендев, д-р Александър Александров, Стоян Найденов и Борис Витев от Коалиция за Хисар бяха против влизането на тази докладна за разглеждане. Интересното е, че д-р Александров, който на редовната сесия гласува да не се опрощават данъците и показа достойно поведение, защо днес беше на обратното мнение? Притиснат ли е, или това е лично негово становище?

Гатьо Султанов от „Промяна”, инж. Ненко Костов от Национален фронт за спасение на България, инж. Пирянков, инж. Макавеев, Митко Нейчев от Партия на зелените, Мария Мустакова и инж. Пенка Рахова от БСП гласуваха „за”. 

И в това време, един наблюдателен съветник видя, че съветничката от БСП Ива Вълчева е в  цветния двор на общината.  Закъсняла  ли е ?  Или такава е била уговорката – един от БСП да го няма? Затова, когато започна гласуването, сметката беше осем на осем, а това значи, че няма мнозинство от девет човека, което значи, че дневният ред не е приет. А щом няма дневен ред, няма и сесия.

    Докато вървяха обясненията, стана ясно, че е допусната грешка от администрацията при придвижването на решението от Общинския съвет до Областния съвет и обратно до кмета на община Хисаря. Поради участие на кмета в национални срещи и отсъствнието и няколко дни, то е дадено на инж. Дойкова на 23 – тия ден. Тя го връща за преразглеждане, а председателят на Общинския съвет – за отмяна.

    Има ли право Общинският съвет да опрощава данъци? Не се ли превръща той в едно частно дружество, което се управлява от външни сили? Защо съветниците от ГЕРБ подкрепят фирмата на член на Изпълнителното бюро на БСП? Все въпроси, на които обществото търси отговорите.

 Решението остана в сила и само кметът – инж. Пенка Дойкова може да продължи по- нататък този въпрос. Това може да стане по съдебен път, в Административния съд в Пловдив. Не е ли време инж. Дойкова точно сега да покаже силна ръка и да защити интересите на общината?

А какво мисли за случилото се председателят – Гатьо Султанов? Ще го потърсим за коментар и мнение.

                                                                                                                   Тракийски Cвят

ЕТИКЕТИ: Bulgaria;

Коментари

Анонимен
#1 от Скандал, а не цирк!
13 Октомври, 2017 | 09:14
Напиши отговор
Оценка: +13
Скандала е сериозен! Само молим по-информираните да кажат за какви пари става въпрос.Защо именно сега се опрощават общински вземания към частни лица?Навсякъде гърмят скандали, предизвикани от БСП, а тук БСП и ГЕРБ са се гуинали и опрощават дългове на стари комунистически дейци.Излиза, че общината събира стотинки от измислени сини зони и незнам какво, а в същото време готови пари отиват в небитието. Другарката Нинова какво би казала за това?Чува се, че и централни медии вече проявават интерес към събитията в Хисаря. Едва ли този скандал ще се замете като всичко останало.Усилено се говори, че в тази фабрика на дъщерята на Кощилаков имала участие и Мая Манолова, дали е вярно или не едва ли някога ще стане ясно.Нека сайта да разкаже коя партия какво участие има в скандала, как е минало първото гласуване и вярно ли е, че Пенчо Шапков е предложил да се гласува опрощаване на цялото задължение. Какъв е неговия размер? Сега трябва всички да подаваме молби до кмета за освобождаване от данък сгради или такса смет. Щом може за един, значи ще може за всички. До кмета на община Хисаря Заявление от................................................ Госпожо Кмет, Моля да бъда освободен/а/ от заплащане на такса смет поради обстоятелството, че на улицата на която живея не се извършва сметопочистване, а и генерираните от мен отпадъци са по-малки като количество от начисляваната ми такса. с уважение:....................
Анонимен
#2 от баджо
13 Октомври, 2017 | 09:40
Напиши отговор
Оценка: +9
Баджанаци - Богдан бедния и Данчо бедния ! Честито!
Анонимен
#3 от jjp
13 Октомври, 2017 | 11:19
Напиши отговор
Оценка: +6
Много хубав първи коментар. Така трябва да пита цялото общество. Нека сайта потърси отговори. Чакаме.
Анонимен
#4 от само минавам
13 Октомври, 2017 | 11:34
Напиши отговор
Оценка: +8
Опрощават данъци на селския хитрец на дребно„шушумигата Данчо Пищиляков!/.Егаси и общината„егаси и съветниците! Честито на балъците !!!!!!!
Анонимен
#5 от Любов по сметка
13 Октомври, 2017 | 13:37
Напиши отговор
Оценка: +5
Хисарската любовна история на ГЕРБ и БСП ( Втора част ) би била интересна тема за публиката в цяла България. Но националните медии си имат дебела държавна цензура за партийно порно. Особено когато става дума за ДПС, БСП и ГЕРБ. И все пак би било много по-интересно от балона с шуробаджанашките назначения в администрацията.
Анонимен
#6 от 17 броя измекяри
13 Октомври, 2017 | 13:49
Напиши отговор
Оценка: +5
ЗМЗМА Чл. 32. (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2006 г.) Общинските съветници и кметовете полагат следната клетва: "Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите от Хисарска община и да работя за тяхното благоденствие." Клетва НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ Заклевам се в Евангелието, в честа си, и в Отечеството си, пред Бога, и пред Честното събрание на съзаклятието, че от всичко което ми се яви, няма да кажа и открия никому нищо до смърт и до гроб. Заклевам се и обещавам какво полагам за святата тази цел, живот и имот. Заклевам се И обещавам, безусловна покорност на законите и на зАповедите на съзаклятннят Таен Центрлден Български Революционен Комитет съвременно мълчание, и тайност на делата. А в противен случай, ако въда Предател, или престъпник, съгласявам се да бъда проводен от оръжието НА ТОВА съзаклятие, което има длъжност да ме брАни, а и право да ме съди. Заклевам се. Публикувайте имената на нашите измекяри и ги сложете в черен списък "ТЕ ПОГРЕБВАТ НАРОДА!"
Анонимен
#7 от 75 000 лева
13 Октомври, 2017 | 13:56
Напиши отговор
Оценка: +8
Това е сумата,която с лека е опростена на Данчо Кощилаков!!!!! ЗАЩО БЕ,СЛУГИ НА НАРОДА???????А тежкотонажната стара мома реве от сутрин до вечер,че няма пари!!!!!!!!!!!!
Анонимен
#8 от ЧАКАМЕ ИМЕНАТА
13 Октомври, 2017 | 14:26
Напиши отговор
Оценка: +7
ЧАКАМЕ ИМЕНАТА НА ЩЕДРИТЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, КОИТО СА ГЛАСУВАЛИ ПРЕСТЪПНОТО РЕШЕНИЕ! ДАРЕНИЕ ЗА 75000 ЛЕВА! ЧУХА ЛИ ПЕНСИОНЕРИТЕ И БАЛАМИТЕ, КОИТО ДАДОХА ГЛАСА СИ ЗА ПОДЛОГИТЕ!
Анонимен
#9 от от Черничево
13 Октомври, 2017 | 14:38
Напиши отговор
Оценка: +9
Преди време Вичо Топалов/съдружници с Кощилака/ се бъзика с Яшара,който също гледа чушки по това време,че само тяхната фирма има пазар за продукцията.Оня му казва,че продава продукцията си на същото место и му казва даже и цената.Вичо казва,че тази цена е невъзможна,Яшара му носи на другия ден фактурата.Топалов побеснява,пали колата и тръгва към офиса им в Хисаря/тогава бяха в блока срещу гарата/.Иска бесен обяснение от Кощилака,защо тяхната цена е 10 стотинки по-евтина и получава следния отговор:“Защото нашите чушки са по-кофти от яшаровите“......Мошеникът крадеше дори своите съдружници!
Анонимен
#10 от За народа !
13 Октомври, 2017 | 14:57
Напиши отговор
Оценка: +9
Уважаеми хисарчани, на следващите избори тези, които гласуваха ЗА ощетяване на общината с десетки хиляди левове, пак ще са на челните места в партийните листи ! И ако пак гласувате не за личности, а за партии, тези същите пак ще са общински съветници и ще продължават да гласуват ЗА частни интереси и ПРОТИВ интетесите на общината. И ще продължават да се бият в гърдите "За народа!".
Анонимен
#11 от ТЕАТЪР
13 Октомври, 2017 | 14:59
Напиши отговор
Оценка: +9
ТОВА Е РЕШЕНО ПО ВРЕМЕ НА ИЗБОРИТЕ ВИЖТЕ КОЙ ПО КОЕ ВРЕМЕ Е БИЛ КМЕТ ПАРТИЕН СЕКРЕТАР КОМСОМОЛСКИ СЕКРЕТАР КАКВО СЕ ПРОМЕНИ НИЩО ПАК ДЪРТИ КОМУНИСТИ ГЕРБ НЕ СА ВИНОВНИ ЗАЩО ДОЙКОВА ВНАСЯ ДОКЛАДНА ЗАЩО ПРОПУСКА СРОКА ЗА ОБЖАЛВАНЕ ВСИЧКО Е НАГЛАСЕНО А МОЖЕ И ДА СА ВЗЕЛИ ПАРИ ПОД МАСАТА МАСКАРИ
Анонимен
#12 от Театър не ами..
13 Октомври, 2017 | 15:22
Напиши отговор
Оценка: -2  +7
Ако ГЕРБ са виновни ,защо не му ги опростиха през изминалия мандат когато имаха кмет,а БСП председател на общинския съвет питам аз? Нека не забравяме ,че Кощилака открито играеше опозиция на Пено Бойновски и два пъти открито застава зад Пирянков когато играеше кмет срещу Макавеев и Ганева. И защо кметицата вкарва докладна за гласуване ?Утре някой друг ако иска дали ще му вкара докладна за опрощаване на задължения за гласуване? На- слабото управление! ОСТАВКА!
Анонимен
#13 от Наглост
13 Октомври, 2017 | 15:43
Напиши отговор
Оценка: +5
Сега подготвя докладна за винарната в Старосел и за калинките при Ганева не смееха и да си помислят вижте какво пише в докладната и ще разберете че това е вратата за всички
Анонимен
#14 от Баница
13 Октомври, 2017 | 15:51
Напиши отговор
Оценка: +7
Не е виновен който яде баница виновен е който я дава. Питайте Дойкова кой и нарежда да пусне тази докладна това е ИЗТОЧВАНЕ на общината към БСП
Анонимен
#15 от бивш
13 Октомври, 2017 | 16:30
Напиши отговор
Оценка: +7
отговор на #9 »
Къде са съдружниците на Кощилака? Вичо Топала, Найденката, Славински, Секулов, а помните ли покойния доктор Таушанов? Господ бави, но не забравя!
Анонимен
#16 от Да ви е.....ба и умрялата община
13 Октомври, 2017 | 16:39
Напиши отговор
Оценка: +7
До като в другите общини печелят проекти текат ремонти-давам за пример едно Карлово , тук опрощават данъци.Богата работа! Както казваше някога един приятел-Яжте и пийте-комсомола черпи! Как един пирон не забихте за 2 години!Да ви е......ба и умрялата община и всичко!
Анонимен
#17 от безочие
13 Октомври, 2017 | 16:55
Напиши отговор
Оценка: +6
Сега ако иска да покаже малко самостоятелно мислене Дойкова ще обжалва решението в Административния съд. Трябва да смени баба Кожухарка с кадърен адвокат, обаче. Ако не го направи ще остане в историята на общината като най-безотговорния кмет. Това са много пари, бе хора, Всеки от нас си плаща!Какви са тези безнаказани дерибеи без цвят, без морал, без лице. Само пари, пари, пари!Щял да си разширява фабриката. Да я разширява, но да не е на наш гръб! Това си е обир. Къде бля толкова време та чак сега ти дойде на акъла, че ти е голям данъка и не можеш да го плащаш.Така е, като всички са назначени бизнесмени.
Анонимен
#18 от До къде
13 Октомври, 2017 | 17:26
Напиши отговор
Оценка: +4
Как да обжалва като нарочно е пропуснала сроковете УЙДУРМА
Анонимен
#19 от Не е виновна Дойкова
13 Октомври, 2017 | 20:14
Напиши отговор
Оценка: -1  +3
Тинтикова се е извинила, че тя не е придвижила навреме решението.
Анонимен
#20 от Оракула от Делфи
16 Октомври, 2017 | 10:50
Напиши отговор
Оценка: +5
Добре е да се запомни този 12 октомври 2017 година , като ден на корупцията в Община Хисаря и когато дойде време за избори , да се припомни на избирателите за какви крадливи псета са гласували... Това е кражбата на века от Община Хисаря , източването на 70000 хиляди лева с машинациите на БСП и ГЕРБ и манипулаторите," калинки" които се въздържаха с цел да не изглежда , кото пладнешки обир, ами да е прикрита кражба , защото някой" калинки" са си гласували и други привилегий и сега трябва да се отплатят за услугите , от които те сами се облажват от много време. Срам и позор!
Анонимен
#21 от ИМЕНАТА ЧАКАМЕ
16 Октомври, 2017 | 11:19
Напиши отговор
Оценка: +5
Които са гласували първото решение, те са най-крадливите, но защо упорито се крият имената от протокола. Там ясно се вижда ПРИСЪСТВАЛИ - 12, ГЛАСУВАЛИ - 12, ЗА - 8 (ОСЕМ), ПРОТИВ - 0 (НУЛА), ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 4 (ЧЕТИРИ). Значи и Гатьо също не е бил против, нито който и да е от присъствалите 12 броя.
Анонимен
#22 от #$%^&*
18 Октомври, 2017 | 10:25
Напиши отговор
Оценка: +3
Не е ли по-логично този, който дължи на общината да си търси правата в съда, отколкото общината да си защитава интересите там, заради решение на общинския съвет? Както се казваше в едно предаване - уникална община, уникален общински съвет!
Анонимен
#23 от Дойкова, ще обжалваш ли?
18 Октомври, 2017 | 13:36
Напиши отговор
Оценка: 0
Не, не, Гатьо Султанов трябва да иде в съда да си защитава решението. Да му е мислил като го е слагал в дневния ред.
Анонимен
#24 от До предишмия коментар
19 Октомври, 2017 | 14:49
Напиши отговор
Оценка: +3
Гатьо Султанов е вкарал докладна с решение за разсрочване на задължението, а не с ОПРОЩАВАНЕ. Който е предложил опрощаване да го защити първо пред жителите на общината.
Анонимен
#25 от ;;
20 Октомври, 2017 | 20:32
Напиши отговор
Оценка: +1
Пенчо, Пенчо, как ще се оправяш? Отиде ти кметството за бъдеще? Ама който слуша Корнелийка, така става.
Добави коментар


Тракийски свят не толерира обидни коментари и спам. Некоректни коментари ще бъдат изтривани.