ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ СВИКВА СЕСИЯ

28 Август, 2018
27 коментара

 Ива Вълчева – председател на Общинския съвет в Хисаря свиква съветниците на заседание на 30 август 2018 година от 17 часа и 30 минути. 

 Още в началото на заседанието тя ще предложи три точки в дневния ред. През 2006 година бе приета Наредба за отглеждането на животни в града. Сега има предложение за изменение и допълнение на тази наредба. Другата докладна е за възстановяване на земя от наследници, а третата е едно писмо, в което Министерството на регионалното развитие на България иска от Общинския съвет да уреди собствеността на УПИ – частна собственост, попадащи в находище в санитарно- охранителна зона на минерална вода „Хисаря” № 93. 

 От там нататък започват докладните на кмета на общината – инж. Пенка Дойкова, от която най- важната е свързана с утвръждаване на училищната мрежа за новата учебна 2018 - 2019 година, паралелките под норматив и маломерните паралелки. Дали ще има спорове отново за класове, в които има по няколко ученици и за училища, в които има над петдесет ученици, ще стане ясно на сесията. Заседанието на комисията по образование, култура, вероизповедание, спорт, туризъм, здравеопазване, младежка и социална дейност е на 27 август 2018 година от 16 часа и 30 минути и нейното решение ще бъде от голямо значение. 

 Съветниците ще решат да се ремонтира ли един училищен автобус, а кметът ще даде отчет за изпълнението на годишния план за ползването на дървесина от горските територии на община Хисаря. 

 Още от времето, когато кмет беше инж. Георги Пирянков, започна продажбата на стария железарски магазин в Археологическия резерват. Сега отново ще се определя начална тръжна цена на този УПИ в кв. 112. Според информация, достигнала до нас, най - после се е намерил купувач. Крайна цена на имота от 835.70 кв. м.- частна общинска собственост е 164, 466 лв. 

Един имот в местността „Свлачището” в Старо Желазаре ще бъде включен в програмата за управление и разпореждане с общинската собственост. 

 Ще се вземе решение за доброволно прилагане на регулационен план на седем имота в Старосел, който до сега не е приложен. 

 Една от докладните е свързана с прехвълянето безвъзмездно на язовири, водни площи – публична общинска собственост на общината в ръцете на държавата. Това се прави, според един общински съветник, защото общината няма милиони, за да поддържа потенциално опасните язовири. 

 Има и молба – предложение от Стоян Кюркчийски, който иска от общината 3 300 лв., за да издаде романа си „Петмез”. Тъй като такива средства в бюджета не са заложени, предложението е да му се дадат 500 лв., а той да даде 25 книги на общината. Съветниците ще решат какво ще стане. 

 Три допълнителни докладни са изпратени на съветниците. Едната от тях е за Местната инициативна група и е от осем страници. Тъй като писмата, предложенията, справките изискват отделна статия, ще ви осведомя само какво решение се предлага да се вземе от Общинския съвет:

 „Упълномощава кмета на общината след влизането в сила на заповед №РД09 – 749/ 10.08.2018 на ръководството на УО на ПРСР 2014- 2020 година да попише Запис на заповед, съгласно приложение 1, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер на 62 248 лв. обезпечаване на 100% от заявения размер на авансово плащане, съгласно споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 5036 от 20 април 2018 г. за изпълнение на Стратегията за водено от общностите местно развитие подмярка 19.4- Текущи разходи и популяризиране на Стратегията за водено от общностите местно развитие от Програма за развитие на селските районни за периода 2014 – 2020 г., сключено между управляващия орган на Оперативна програма:” Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, управляващия орган на оперативна програма ”Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020 и управляващия орган на оперативна програма „Околна среда” 2014 – 2020 от една страна и „Сдружение Местна инициативна група Хисаря” от друга. 

Дано да ви е станало ясно за какво става дума. 

Другата допълнителна докладна е за разрешение от съветниците да разположат шатри за провеждане на „БИОТРАПЕЗА” на 22 септември 2018 година, която е проект от програмата „Пловдив – европейска столица на културата”. Организаторите искат шатрите да бъдат на бул. „Генерал Гурко”, от пресечката с ул. „Васил Петрович” до края на паркинга. 

 И може би най- важното за населението е актуализирането на инвестиционната програма, което предложение идва от кмета.То се отнася до благоустрояване на улици в кв. Веригово с подмяна на водопровод по тях, реконструкция и благоустрояване, реконструкция на уличен водопровод със сградни водопроводни отклонения на ул. „Климент Охридски” в участъка между бул. „Иван Вазов” и ул. „Априлци”. 

 Преложение има и за кв. Момина баня за реконструкция и благоустрояване на ул. „Хан Аспарух” в участъка между ул. „Найден Стоянов” и ул. „Бор”. Субсидията е целева, за капиталови разходи и е 143 209 лв. 

 Заседанието на съветниците на 30 август- четвъртък 2018 година е от 17 часа и 30 минути, ще се проведе в залата на общинската администрация и всеки гражданин може да присъства. 

                                                                                ТРАКИЙСКИ СВЯТ

ЕТИКЕТИ: Хисаря;

Коментари

Анонимен
#1 от Иванов
28 Август, 2018 | 19:21
Напиши отговор
Оценка: +20
Най- после нещо за хората от двата квартала. Дано не остане само решение, а се направи за радост на всички.
Анонимен
#2 от Тано Тинтиков
29 Август, 2018 | 05:48
Напиши отговор
Оценка: -18  +6
Гатьо олигофрена готви ного нечста атака внимавайте
Анонимен
#3 от 2
29 Август, 2018 | 08:55
Напиши отговор
Оценка: +20
Така и трябва
Анонимен
#4 от МИГ Хисаря
29 Август, 2018 | 20:42
Напиши отговор
Оценка: +22
Тези от МИГ се оляха. Дойкова накрая кой ще носи отговорността? Не разбра ли,че скоро ще има избори и ГЕРБ точи Общините с тези МИГ.С тези 68000 лева МИГ вече похарчи 90 хиляди на ОБЩИНАТА и 58000 от МЗХ, без да е направила до момента нищо. Освен да иска заеми и да прави назначения на олигофрени, регистрирани в сайтове за запознанства с хоби- секс и кино,друго няма на лице.
Анонимен
#5 от МИГ ГРАФА
30 Август, 2018 | 09:02
Напиши отговор
Оценка: +19
Чакай, де! Ти забравяш, че съветниците дадоха и 22 700 лв. за заплати на едни госпожи. Значи веднъж 58 хил. лв., втори път -. 22, 700, трети път 68 хил. лв., абе направо ще си ремонтираме един МИГ И ЩЕ ЛИТНЕМ.
Анонимен
#6 от наблюдателен читател.
30 Август, 2018 | 09:07
Напиши отговор
Оценка: +15
Вчера бях в Черничево по лична работа и минах пеш край стопанския двор. Погледнах дали прословутите отпадъци на БИОТО на Бойко и Наско са там. Там са. Разхвърляни, там са.
Анонимен
#7 от Мармалад
30 Август, 2018 | 09:12
Напиши отговор
Оценка: +20
Всичко е пълен петмез. 62 бона за популяризиране,ако сме разбрали нещо от МИГ-а.Накрая някой ще мига, но кой ще е ще стане ясно. Засега само ние мигаме умно.Да я упълномощят кметицата да подпише без протест запис на заповед за цялата община и да приключваме.Защо терена на бившия железарски магазин ще се продава?Пак ли я окъсахме?Защо не се даде на музея, да се озелени и там да се разположат експонати?Сега като се продаде ще цъфне поредното хотелче и ще дозахлупи музейчето.То и без това се е превърнало в кучкарник на маджарчето.В Хисаря е пълно с недоразумения.
Анонимен
#8 от конфитюр
31 Август, 2018 | 17:00
Напиши отговор
Оценка: -1  +8
Ко стана, отпуснаха ли парите на когото трябва,че са много на хранилката?Тва Перник,тва Варна,тва Мустакова Марийка и разни други индивиди.За петмеза остана ли някой лев?Да дадат и на други пенсионери дето ги е хванала логореята.И на Борката да дадат,че той нали обича деца,пък е и детски писател,що само на Стоян?Пусто дърво неокастрено!
Анонимен
#9 от Събка
31 Август, 2018 | 19:40
Напиши отговор
Оценка: +5
Какво решиха за училищата и за паралелките под норматив?
Анонимен
#10 от Ирина отговаря
01 Септември, 2018 | 12:28
Напиши отговор
Оценка: +14
Дадоха 68 хил. лв. на МИГ. Гатьо Султанов отказа да гласува, а инж. Георги Пирянков и инж. Ненко Костов отсъстваха от сесия. Другите гласуваха ЗА. Кюркчийски ще получи 3 300 лв., защото ще даде на общината 150 книги. Всички училища останаха, останаха и маломерните и смесени паралелки.
Анонимен
#11 от Поправка
01 Септември, 2018 | 12:34
Напиши отговор
Оценка: +13
Извинявайте, обърках сумата за МИГ. 62 хил. 248 лв. са.
Анонимен
#12 от Не е редно така
02 Септември, 2018 | 08:52
Напиши отговор
Оценка: +19
Възмутен съм. Да се дадат 3 300 лв. на Кюркчийски, без да са предвидени такива пари в бюджета, а да не се дава нито лев на Иван Димов, който цял живот работи без пари, за да открива и развива музикалните таланти на Хисаря. Време е общината да се засрами, а новата председателка на Общинския съвет да се огледа справедливо ли е това. А Мустакова като е учителка нали знае какъв труд е това. Нали сега е председател на комисията по култура и просвета. И нещо друго. Димов работи в гимназията и във вериговското училище. С колко ученици? А в Момина баня колко са учениците за пеене? Докога ще има пренебрежение към талантливите хора на тази община?
Анонимен
#13 от Аврам
02 Септември, 2018 | 22:14
Напиши отговор
Оценка: +8
Декоративни е човек на Макавеев не забравяйте. Този неграмотен човек е толкова нагъл и нахален. Няма толкова самовлюбен петел по земята. Димов е скромен човек. Баща му и майка му, уважавани и скромни хора. Той на кого да прилича. Разликата между него и петлето е огромна.Димов е талантлив, но скромен.
Анонимен
#14 от Местен Кадър
04 Септември, 2018 | 12:34
Напиши отговор
Оценка: -8  +4
Уважаема редакция! Защо мълчите относно тежката катастрофа на пътя Хисар - Черничево? Кой е собственика на кравата причинила аварията? Кой трябва да понесе отговорност ? Не е ли крайно време, кметицата и неината замесничка след като не могат да упражняват власта която им е дадена от гражданите на Хисаря да си ходят?
Анонимен
#15 от Балтон се влачи по асфалта...
04 Септември, 2018 | 16:46
Напиши отговор
Оценка: -9  +4
Чия е кравата ?
Анонимен
#16 от !!!!!!!!!!
04 Септември, 2018 | 20:35
Напиши отговор
Оценка: -7  +2
То и за самата сесия никой нищо не написа.Само една обява.Абе тези крави е ясно на кой са и да чакаме убит ли?
Анонимен
#17 от Господари на ефира
05 Септември, 2018 | 07:37
Напиши отговор
Оценка: +10
отговор на #14 »
Защото Радев дава информация избирателно и обслужва калинкиния сайт. Мисли си, че калинките колят и бесят , защото са силните на деня.
Анонимен
#18 от А?
05 Септември, 2018 | 09:14
Напиши отговор
Оценка: -6  +1
Нова телевизия е била в Хисаря за кравите.Някой е мигал като гладна крава.Кой е сайта на калинките?
Анонимен
#19 от Я!
05 Септември, 2018 | 09:20
Напиши отговор
Оценка: -8  +8
Ма вие сте много интересни хора.Оная дебелата по цял ден ходи с микрофона от кабинет на кабинет,после що имало информация.Тука обява за сесия,а статия за сесията йок.Само пример.Вие да не мислите,че Краса си седи у тях и отвънка има опашка от информатори.Грабвайте микрофоните и пишете за този сайт.Тука за един месец 4 дописки.Някой трябва да пише.Има млади хора,да ги наеме бай Неч и да пишат.
Анонимен
#20 от Абе, ще му...
05 Септември, 2018 | 09:34
Напиши отговор
Оценка: -2  +13
Ми четете си дебелата, бе, що четете тука. Бай ви Неч какво общо има със сайта. И дебелия, спри да даваш съвети за нещо, което не те засяга.
Анонимен
#21 от до 19
05 Септември, 2018 | 10:06
Напиши отговор
Оценка: +13
Ясно кой следи какво се пише в "Тракийски свят". Дори се броят статиите, защото тук се анализира, коментира , интервюира и кървави новинки не се пускат. Пък 19 как не е забелязал, че дебелата не идва на сесии, защото да напишеш коментар за сесия е сложно нещо. Трябва да слушаш и да внимаваш, да си чел предварително докладните, пък да си и отворил някой закон, или старо решение на Общинския съвет. Но от къде време за такова нещо за някои жени с толкова високо самочувствие? Значи "обективната медия" я няма на сесия, чакате тук да прочете какво е станало. А този, който е на 60 години и пише тук, да живее до сто, но да си изчисти съзнанието от омразата, че тя ще го съсипе.
Анонимен
#22 от Консула плаща
05 Септември, 2018 | 11:07
Напиши отговор
Оценка: -8  +1
Консула плащаше на бай Неч и Коцето Стаменов да пишат срещу калинките и омразната нему кметица Ганева. Отде акъл и пари Неч и Коцето сайт да направят ? Момчета за мръсни поръчки. А кравата от калинкините ли е или от балтоновите дъргели ?
Анонимен
#23 от У, умният
05 Септември, 2018 | 17:41
Напиши отговор
Оценка: -1  +10
Само ти си най- умен. Всички други са без акъл. Сега ти си работи за твоите поръчители и се оглеждай за работно място. А за кравата питай дружката ти, тя е по тия дописки.
Анонимен
#24 от 6 септември 2018
06 Септември, 2018 | 16:52
Напиши отговор
Оценка: +2
Честит празник на Съединението! Да са живи и здрави всички хора и да постъпят умно следващата година по това време!
Анонимен
#25 от Ангел Данчевски
07 Септември, 2018 | 17:40
Напиши отговор
Оценка: -3  +1
Бай Неч го прогонихаот Хисар,калинкитеще го довьршат
Анонимен
#26 от Хей25
07 Септември, 2018 | 19:36
Напиши отговор
Оценка: +4
Интересно с какво ще го довършат калинките. Ще му работят ябълковата градина ли, ще му вземат къщата ли, не могат да го пипнат, защото вече не е осъден, за да го гонят от съветник, с какво, бе, другарю, ще го пипнат като той е изминал отдавна техния път, а те милите имат и ще имат проблеми с всичко, с което са се захванали. Да са живи и здрави и да събират сили, че и този месец имат дело.
Анонимен
#27 от Ангел Данчевски
08 Септември, 2018 | 03:14
Напиши отговор
Оценка: +3
Само като ги гледа и му става лошо ,за делата те си плащат и тази седмица има в хотела им двама прокурори и една сьдийка,закона е техен ще спретнат пак някое дело на бай Нено за кражба на вода на вьздух ще го нагласят
Добави коментар


Тракийски свят не толерира обидни коментари и спам. Некоректни коментари ще бъдат изтривани.