ЮЛСКА СЕСИЯ

21 Юли, 2019
36 коментара

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,чл. 36, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Хисаря, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, Председателят на ОбС свиква общинските съветници на заседание на 23.07.2019 год. от 13.00 часа в залата на Общинска администрация гр. Хисаря, с предложение за

                            Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

        1. Докладна записка относно: Протест  с Изх. № 3608/06.06.2019 г.  на Окръжна Прокуратура Пловдив  до АС – Пловдив,  копие до ОбС Хисаря против: Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Хисаря, приета с Решение № 573 на Общински съвет Хисаря, взето с Протокол № 74 от заседание на Общинския съвет, проведено на 20.01.2011г., състоянието на дълга на Общината за 2018 г.

Докладва: инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря

2. Докладна записка относно:Отчет на бюджета на община Хисаря за 2018 година, отчет на сметките за средствата от ЕС за 2018 година, отчет на инвестиционната програма на общината за 2018 година

            3. Докладна записка относно: Информация за изпълнението на общинския бюджет и сметките за средства от Европейския съюз към 30.06.2019 г. и информация за състоянието на дълга към 30.06.2019 г.

         Докладва: инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря

4. Докладна записка относно: Отчет на приходите по общинския бюджет към 30.06.2019 г. и отчет на инвестиционната програма към 30.06.2019 г.     

Докладва: инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря

5. Докладна записка относно: Отчет за разходваните средства за командировки на Кмета на община Хисаря за второто тримесечие на 2019 г. (от 01.04.2019 г. до 30.06.2019 г.)       

Докладва: инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря

6. Докладна записка относно: Актуализирано разпределение на промените по бюджета на Община Хисаря и второстепенните разпоредители към 30.06.2019 г. и актуализация на Бюджет 2019 г.,  Разчета на сметките за СЕС за 2019 г. на Община Хисаря и инвестиционната програма на община Хисаря за 2019 г.

 Докладва: инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря

7. Докладна записка относно: Отчет за изпълнението на Календара на културните събития в Община Хисаря към 30.06.2019 г. и Отчет на изпълнението на Спортния календар на Община Хисаря към 30.06.2019 г.

 Докладва: инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря

8. Докладна записка относно: Информация за приключване на учебната 2018І2019 г., актуални проблеми и предложения за решаването им.

 Докладва: инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря

9. Докладна записка относно: Доброволно прилагане на влязъл в сила, неприложен регулационен план, по отношение на на УПИ XLIV-5135, квартал 90  по КРП на град Хисаря.

 Докладва: инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря

10. Докладна записка относно: Приемане и утвърждаване начална тръжна цена за продажба на: Апартамент 1/1, вход А, етаж 1 в блок 9 АБ, състоящ се от 2 стаи, кухня, дневна и сервизни помещения с площ от 88 кв.м., ведно с избено помещение № 9 с площ от 6.98 кв.м. и съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото, представляващо ПИ 135 по КП на гр.Хисаря, с административен адрес: гр. Хисаря, ул. „Хайдут Генчо“ № 1.

 Докладва: инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря

ИВА ВЪЛЧЕВА

Председател на Общински съвет-Хисаря

ЕТИКЕТИ: Хисаря;

Коментари

Анонимен
#1 от m=m
23 Юли, 2019 | 08:37
Напиши отговор
Оценка: +16
Днес на сесията кметицата отчита нула лева командировки за последните три месеца. Това означава, че не е отишли до нито едно министерство, до нито едно ведомство, до нито една агенция. Това за ръкопляскания ли е , или за критика?
Анонимен
#2 от Минчо Попов
23 Юли, 2019 | 11:19
Напиши отговор
Оценка: +16
На всички е ясно че нищо не се вьрши в общината, новите търтии на есен с песен, общината с най ниски заплати бягат хората от пазара на труда в цялата община това е показателно
Анонимен
#3 от 0+0=0
23 Юли, 2019 | 17:06
Напиши отговор
Оценка: +13
отговор на #1 »
Къде да ходи и за какво? Мандата приключва! Градът почти е приключил и той! Да затворят кметството и да се свърши с мир и любов.
Анонимен
#4 от Седесар
23 Юли, 2019 | 20:18
Напиши отговор
Оценка: +13
Чакайте да дойде 4 август да видим кандидата на БСП. Там е най- интересно. Да не стане така, че един се готви за кандидат, друг го предлагат, а печели трети.
Анонимен
#5 от А?
24 Юли, 2019 | 10:38
Напиши отговор
Оценка: +12
Борба между стари и млади в БСП я има, я не! Или Кольо, или Ива? Все тая, все с п!
Анонимен
#6 от Е, що?
24 Юли, 2019 | 11:36
Напиши отговор
Оценка: -9  +1
Може и Пенка да е...вече им свикнахме на Пенките
Анонимен
#7 от kgb
24 Юли, 2019 | 13:29
Напиши отговор
Оценка: +14
Пенка ще е кандидат на ГЕРБ, СДС ще предложи неизбираем, БСП до никъде няма да стигне, но споразумение ще има - загубилият да стане заместник, а другият БСП, СДС и ГЕРБ ще го изберат за председател на общинския съвет.
Анонимен
#8 от тц
24 Юли, 2019 | 13:35
Напиши отговор
Оценка: -2  +4
Ами Гатьо?
Анонимен
#9 от цру
24 Юли, 2019 | 14:13
Напиши отговор
Оценка: +10
Носи се слух, че Кацарски, ако не го издигнат от БСП, щял да излиза индивидуално. А Илиева и Иванов кой ще ги издига?
Анонимен
#10 от тцц
24 Юли, 2019 | 15:45
Напиши отговор
Оценка: -14  +6
отговор на #8 »
Гатьо - кмет ТЦ!
Анонимен
#11 от читател
24 Юли, 2019 | 15:51
Напиши отговор
Оценка: +12
отговор на #9 »
Иванов го дига,ама Илиева-едва ли.Само мераци!Кои,кои?Дежурните!Едната Пенка със сигурност,другата,кой я знае,бесепето Кольо или Ивчето,Иванов,ако не се е отказал,Гатето със сигурност и друго квото доде.Скоро ще ни се натресат с обещанията.
Анонимен
#12 от кгв
24 Юли, 2019 | 16:44
Напиши отговор
Оценка: +12
Иванов в момента няма никакво решение да кандидатства. Пък и това левче за избирател обърка плановете на много партии. През 2015 БДЦ имаше 241 гласа, а Иванов събра110 преференции.Примерно Кощелаков и и Гаръбски имаха само по 7.
Анонимен
#13 от факти
26 Юли, 2019 | 21:48
Напиши отговор
Оценка: -11  +5
Когато отивате да гласувате не забравяйте, че от всички кредити, които се плащат днес 2 милиона и половина са наследство от глобата наложена от ОЛАФ заради пречиствателната станция по времето на Пирянков. И цената на водата не забравяйте, заради същото лице. Това са само факти. Останалата по-голяма част са от Ганева. Загубите от Дойкова ще ги отчитаме по късно.
Анонимен
#14 от ....
27 Юли, 2019 | 09:41
Напиши отговор
Оценка: +10
А защо ГЕРБ позволят Ива да си прави евтина реклама с тези изнесени приемни? Дано има и някой от тях!
Анонимен
#15 от Нарушава ли се закона?
29 Юли, 2019 | 09:23
Напиши отговор
Оценка: +8
А защо ГЕРБ трябва да решава за приемните на Ива, които явно са предизборна агитация? Управлява Партия на зелените в община Хисаря. нека тя се произнесе. Кметът защо спи?
Анонимен
#16 от кмета като спи
29 Юли, 2019 | 10:14
Напиши отговор
Оценка: +3
Защо някой трябва да разрешава изнесени приемни на председателя на Общинския съвет?Предишния председател и той приемаше граждани. А пък кмета има приемни във всяко кметство,нещо да се е случило?Цял мандат спа! Крайно време е да се събуди,защото може да проспи и изборите.Председателя е преди всичко общински съветник и ЗМСМА го задължава да се среща и информира гражданите за работата на съвета. Така,че какво с какво се нарушава закона?Просто си изпълнява задълженията. Чл. 36. (1) (Предишен текст на чл. 36 - ДВ, бр. 69 от 2003 г.) Общинският съветник е длъжен: ал.2. да поддържа връзки с избирателите и да ги информира за дейността и решенията на общинския съвет.
Анонимен
#17 от Gaahahha
29 Юли, 2019 | 11:55
Напиши отговор
Оценка: +10
Е тя как се сети пак в последната минута. Стига вече, хората не са глупави!
Анонимен
#18 от ХИСАРЯ
29 Юли, 2019 | 14:07
Напиши отговор
Оценка: -2  +11
Шарените букви пред новата баня стрували 5 бонки!Как става тая работа,а Пепи?Шест букви на гол бетон и арматурно желязо.Красота!Почти навсякъде вече ги има, хайде и ние.Не е лошо, че са ги сложили! Лошо са ги сложили и скъпо!
Анонимен
#19 от гражданка
29 Юли, 2019 | 21:10
Напиши отговор
Оценка: +4
отговор на #18 »
Хайде, стига вече с тези букви! Ние, гражданите на гр.Хисаря, не заслужаваме нищо и ....... заслужаваме управниците си! Факт!Защото.......защото ние сами си ги избираме......
Анонимен
#20 от до Хисаря
30 Юли, 2019 | 07:59
Напиши отговор
Оценка: +13
отговор на #18 »
Абе,Хисаря как забеляза "буквите",а не можеш видя реставрация и консервация на крепостна стена за 4,5 милки,водопиен павилион за 900 000 хиляди или канализация за 33 000 000 с фалшиви тръби,живота на които е 12 години, от които 4 вече изтекоха,да не говорим за оня паметник стадиона за близо 6 000 000, а никои не забелязва приоритетите на града.Всички се напъват за ненужни европроекти, защото се краде безбожно.
Анонимен
#21 от нищо не е забравено
30 Юли, 2019 | 09:12
Напиши отговор
Оценка: +11
отговор на #20 »
Всичко се забелязва, особено безогледното крадене по проекта за крепостната стена! Забравил си и откраднатия кабел, забравих кавичките. Само че уж щеше да има ревизия на предното управление,а нямаше. Вече е късно за този мандат. Дано следващия направи поне еди анализ на последните 12 години. Обаче като гледаме кои настъпват към властта пак нищо няма да има. Ние тука колкото и да си пишем, последната дума е на обитаващите ул. Гурко 14. За тях населението е само източник на приходи, т.е. бранят чувал.
Анонимен
#22 от До незабравящия
30 Юли, 2019 | 09:40
Напиши отговор
Оценка: +10
отговор на #21 »
Хайде излез, кандидатирай се,като помниш и знаеш всичко,направи си анализа и ревизията,направи нещо което трябва за този град,пък след 4 години ще те преизберем отново.
Анонимен
#23 от Не лъжете, де!
30 Юли, 2019 | 19:05
Напиши отговор
Оценка: +13
Това, което е написано в коментар 13 е лъжа. Няма никаква глоба от ОЛАФ. Да се благодарим, че корекцията беше само десет процента.Плашете се от Пирянков, нали?
Анонимен
#24 от Доще
30 Юли, 2019 | 19:14
Напиши отговор
Оценка: +8
Ами то ревизия се прави от смел кмет, не от страхлив. Ще дойде време и ще разберете много неща.
Анонимен
#25 от А,дано
31 Юли, 2019 | 10:12
Напиши отговор
Оценка: +8
отговор на #23 »
Някой лъже, но истината така или иначе ще излезе!Пък що се отнася до ревизията на последните няколко мандата, дано се състои. Пък тогава ще се види.Помним ,защо да не помним, не е лошо това!Късата памет е в услуга на политиците на всички нива.Обаче пък не всички ставаме за кметове. Само памет не стига за тая работа.Хайде всеки,който помни предизборните обещания на кандидатите, които са станали кметове да ги изпише,кой каквото си спомни, а после да вземем да ги съпоставяме с изпълненото, да видим какво ще се получи.Кой ли списък ще е по-дълъг?Що се отнася до смелостта на кметовете, тя е със срок от началото на предицборната кампания, докато ги изберем, после забравят.Така е поне с тези, които сме избирали досега.Не сме случили на човека.Със сигурност има хора, които ще направят ревизия ако ги изберем.
Анонимен
#26 от А?
31 Юли, 2019 | 10:22
Напиши отговор
Оценка: +8
От Пирянков да се плаши БСП, че електората им е един и същ!БСП си отива по биологични причини,електората и тоже.Така че да се плашат, да се плашат, колко да се плашат, още някоя и друга годинка.Някъде избори се купуват с кебапчета, а тука може би с памперси?Гласува се повече с носталгия,купени гласове и инат, отколкото с мозък.Кофти звучи,но е така.
Анонимен
#27 от Обещания на Дойкова
31 Юли, 2019 | 12:02
Напиши отговор
Оценка: +8
Изграждане на спортна зала "Хисаря". Изграждане на общ градоустройствен план. Създаване на електронен пътеводител за града и селата. Картотекиране на изоставени, грозящи и опасни сгради и неподдържани дворни места. Преустройство на основно училище " 20 април " в Старосел като обучителен и спортен център за деца. И т. н. 2015 година- местни избори
Анонимен
#28 от И още, и още обещания Дойкови
31 Юли, 2019 | 16:45
Напиши отговор
Оценка: +5
https://arhiv.marica.bg/%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8F-%D1%85%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%8F-%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-(%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0)-news560719.html
Анонимен
#29 от Подаряват го
01 Август, 2019 | 09:12
Напиши отговор
Оценка: +3
Пуснали са вестник "Хисаря днес".
Анонимен
#30 от А?
01 Август, 2019 | 09:25
Напиши отговор
Оценка: +2
КОЙ ТОВА!
Анонимен
#31 от mi...............
01 Август, 2019 | 11:17
Напиши отговор
Оценка: +3
Предполагам , че кандидат- кмет
Анонимен
#32 от Местен фалш
01 Август, 2019 | 12:44
Напиши отговор
Оценка: -2  +11
отговор на #27 »
Че Дойкова се провали и неоправда доверието на жителите е ясно,но къде са подкрепящите Пирянков,Макавеев,Султанов и Костов,как никой от тях не излезе за 4 години и каза,хора ние сбъркахме като се кълняхме ,че тази жена води общината назад и се разграничаваме от нея.Същите тези след два месеца ще се кълнат ,че те са хората и ще манипулират със заплахи и атаки към своите опоненти.Дано най накрая хората проумеят, защото градът загива и всички го виждаме.
Анонимен
#33 от различен от човек без корени
02 Август, 2019 | 09:19
Напиши отговор
Оценка: -3  +11
отговор на #32 »
Има голяма разлика между двете.Едната е жена, която не иска да пречи на никого,изпълнявайки служебните си задължения,доколкото и позволява управляващата партия,а другата е брутална, алчна, злобна,минаваща през трупове за да служи и угоди на калинките и нейните господари.И днес ако Ганева стигне на Балотаж бих гласувал за по-чесния човек-разбирай НЕ за Ганева.
Анонимен
#34 от От сесиите
02 Август, 2019 | 10:16
Напиши отговор
Оценка: +7
Подкрепящите с гласуването си доказваха, че не са с калинките. Затова сега ги наричате дърти, затова смъкнаха Гатьо от общински председател, затова не дадоха на Костов път до имота му, та той сега трябва да хвърчи, защото само неговия имот е там и при това му го продаде Ганева, а после тя и старожелезарката гласуваха против.
Анонимен
#35 от нещо такова
02 Август, 2019 | 23:14
Напиши отговор
Оценка: +5
Това с пътя на Нено си беше пълна гавра. Така или иначе ще се случи, но сега се показват мускули. Обаче нека си говорим истината, нито едната ПЕНКА става, нито другата. Едната напориста, хитра, повратлива,умее да удря по масата. Другата умна, културна,но нерешителна, няма лидерски качества. И двете не са това,което се очакваше. Правете си сметката какъв трябва да е следващия кмет. Дявол с ангелски вид, вълк в овча кожа или просто прагматик.
Анонимен
#36 от Баба от село
03 Август, 2019 | 14:20
Напиши отговор
Оценка: +3
Тъй, тъй, добре си ги нарисувал, баба, такива са си. Ама минавайте, давайте ни съвети, кой да изберем?
Добави коментар


Тракийски свят не толерира обидни коментари и спам. Некоректни коментари ще бъдат изтривани.