СПРАВКА ЗА ПРОЕКТИТЕ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ в периода 2007-2019 Г

22 Октомври, 2019
39 коментара

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Предоставяме на вашето внимание справка за проектите на община Хисаря по оперативните програми, финансирани със средства от европейските фондове от годината на тяхното стартиране - 2007 г. Страните от ЕС са длъжни да поддържат такива системи с оглед прозрачност и информираност на обществеността. За да улесним вашия достъп до по-подробна информация, сме ви предоставили линкове към източника. Има, обаче, и други финансиращи фондове, за които няма информация в ИСУУН – ПУДООС, доскоро Програмата за развитие на селските райони и др. Постарали сме да ви предоставим допълнително информация и за тези проекти, доколкото ни е известна.

Правим го за всички будни и интелигентни хора, които искат да са обективно информирани и, на които вече не е достатъчно да слушат необосновани внушения за заслуги и съмнителни обещания.

Проекти, договорени през мандат 2007-2011 г. с кмет Г.Пирянков

наименование на проекта

финансираща програма

дата договор

дата  начало

дата край

стойност на проекта в лв.

Линк за справка

1

Обновяване, подобряване и топлоенергийна ефективност на ОДЗ Мечо Пух гр. Хисаря

ОП Регионално развитие

18.7.2008

1.8.2008

1.12.2009

930 757,00

http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?&

2

Интегриран проект за подобряване на водния сектор на гр. Хисаря

ОП Околна среда

27.11.2008

  23.12.2008

23.11.2012

12 043 212,00

http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?&

3

Подготовка на инвестиционен „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на град Хисаря

ОП Околна среда

10.11.2008

23.12.2008

23.6.2010

1 255 830,00

http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?&

4

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ"Пинокио", ЦДГ "Дъга", ОУ "Климент Охридски", град Хисаря и ОУ"Христо Ботев" с. Красново, Община Хисаря

ОП Регионално развитие

4.11.2010

19.10.2011

19.10.2013

540 684,00

http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?&

5

Отводняване на повърхностните води на жилищна зона в югоизточната част на кв.Момина баня, гр.Хисаря

ОП Регионално развитие

20.5.2011

16.3.2012

  16.09.2013

799 955,00

http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?&

6

Развитие на културно-историческите атракции на територията на община Хисаря

ОП Регионално развитие

22.7.2011

19.7.2012

6.7.2015

3 803 377,00

http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?&

7

Реконструкция и подмяна на амортизирана вод.мрежа на с.Старосел

ПУДООС

20081 689 255.74

pudoos.bg › wp-content › uploads › 2011/07 › august

8

Битова и дъждовна канализация с.Старосел

ПУДООС

20082500000,00

9

Битова и дъждовна канализация с.Паничери

ПУДООС

2008500000,00


Забележка: по проектите по ПУДООС са отпускани допълнителни средства за довършване . Посочени са първоначалните суми.


Проекти на Агенцията за социално подпомагане, в които общината е партньор наред с други общини


10

Подкрепа за достоен живот

ОП Развитие на човешките ресурси

4.10.2010

8.10.2010

28.2.2015


http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?&

11

И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО

ОП Развитие на човешките ресурси

14.9.2011

30.9.2011

31.12.2015


http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?&

12

Интегриран проект за подобрение на водния сектор на гр. Хисаря: Изграждане на битова и дъждовна канализация на кв. Момина баня, кв. Веригово и кв. Миромир в гр. Хисаря и реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа на кв. Момина баня, кв. Веригово и кв. Миромир

ОП Околна среда

21.3.2012

17.4.2012

17.8.2015

30 943 777,00

http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?&

Проекти, подготвени в предишните мандати и завършени или изцяло изпълнени в мандат 2011-2015 с кмет П.Ганева: Виж в горната таблица проектите под № 2, 4, 5, 6, 10,11 и 12, както и отчасти по ПУДООС.

Проекти, подготвени и изпълнени през мандат 2011-2015 г. с кмет П.Ганева

наименование на проекта

финансираща програма

дата договор

дата  начало

дата край

стойност на проекта в лв.

Линк за справка

1

Служителите на Община Хисаря – компетентни и мотивирани за по-добро обслужване на гражданите и бизнеса

ОП Административен капацитет

1.3.2013

25.4.2013

25.4.2014

89 899,00

http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?&

2

Повишаване ефективността на общинската администрация на община Хисаря чрез изготвяне на Функционален анализ

ОП Административен капацитет

12.7.2013

15.8.2013

15.8.2014

83 100,00

http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?&

3

Подобряване на процеса на разработване и реализиране на общински 4политики за развитие

ОП Административен капацитет

18.9.2013

7.11.2013

7.10.2014

75 788,00

http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?&

4

Община Хисаря – пример за учеща се организация

ОП Административен капацитет

27.6.2014

1.8.2014

1.10.2015

180 097,00

http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?&

5

Служителите на Община Хисаря – компетентни и мотивирани за по-добро обслужване на гражданите и бизнеса

ОП Административен капацитет

1.3.2013

25.4.2013

25.4.2014

89 899,00

http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?&

6

Реконструкция на открит спортен комплекс „Крепост”

ПРСР

2014


2017

Около 5500000,00

www.dfz.bg

Проекти, подготвени в през мандат 2011-2015 г. с кмет П.Ганева и завършени или изцяло изпълнени в мандат 2015-2019 с кмет П.Дойкова: не открихме

Проекти, подготвени и реализирани през мандат 2015-2019 г. с кмет П.Дойкова:

наименование на проекта

финансираща програма

дата договор

дата  начало

дата край

стойност на проекта в лв.

Линк за справка

1

Изграждане на дренаж за отвеждане на подпочвени води в Дом за стари хора с. Старосел” във Фонд социална закрила

Фонд „Социална закрила”
27000,00


Проекти, подготвени през мандат 2015-2019 г. с кмет П.Дойкова, които ще се изпълняват през следващия мандат:

наименование на проекта

финансираща програма

дата договор

дата  начало

дата край

стойност на проекта в лв.

Линк за справка

1

Обновяване, благоустрояване и паркоустрояване на площадни пространства, пешеходни алеи, зелени площи в с. Старосел, с. Паничери, с. Старо Железаре, с. Красново, община Хисаря

 Програма за развитие на селските райони

сеп.17
http://www.dfz.bg/bg/prescentar/to_2017_news/-43-2014-2020-15-/

2

Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа в Община  Хисаря

 Програма за развитие на селските райони

сеп.175837128,22

www.dfz.bg

3

Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа в населените места на Община Хисаря

 Програма за развитие на селските райони

мар.181952589,08

www.dfz.bg

4

Рехабилитация и реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в Община  Хисаря

 Програма за развитие на селските райони

окт.175383692,33

www.dfz.bg

Оставяме на Вас да си направите изводите:

  • Кой какви проекти е подготвил и оставил?

  • Кой какви средства е усвоил?

  • Кой кмет е  имал и кой е нямал подкрепата на мнозинство в общинския съвет?

  • Има ли връзка между спечелени проекти и принадлежността на кмета на община Хисаря към управляващата партия?

Ще ви спестим информацията с пропуснатите възможности.

Но ще си позволим да ви припомним какъв беше общинският съвет и мнозинството, през тези три мандата. Правим това, водени от идеята, че ако имаме слаба памет, вероятността да повтаряме една грешка е много по-голяма!

МАНДАТ 2007-2011

МАНДАТ 2011-2015

МАНДАТ 2016-2019

партия

кмет Г.Пирянков

Кмет П.Ганева

Кмет П.Дойкова

общински съветници

общински съветници

общински съветници

Атанас Куковски

Атанас Куковски

Атанас Куковски

Коалиция за Хисаря

Рангел Спасов

Рангел Спасов

Борис Витев

Нено Мавров

Нено Христов Костов


Стоян ПоповДжован ЧемишановБойко Гавраилов - председател на ОбС

Бойко Гавраилов

Бойко Гавраилов

ГЕРБ

Даниела Александрова

Александър Александров

Александър Александров


Стоян Найденов

Стоян НайденовПенка ГаневаВасил Пендев

Пено Бойновски

Пено Бойновски - председател на ОбС

Пенчо Шапков

БСП

Ива Вълчева

Ива Вълчева

Ива Вълчева - председател на ОбС от 19.06.2018

Нели Кацарска

Нели Кацарска - зам.председател на ОбС

Мария Мустакова

Иван Берберов


Пенка Рахова

Гатьо СултановЙонка .МарковскаАнко МаринскиПП "АТАКА"

Христо ТопаловГеолги Топузлийскинезависим

Нено ЖутевПП ВМРО


Вълко Макавеев

Вълко Макавеев

Партия на Зелените


Пенка Дойкова

Георги Пирянков


Вяра Зафирова

Митко Нейчев


Георги Пирянков


ПП "Защита"

Иван Чавов

Пенка Пирянкова

Боянка ИвановаГатьо Султанов - председател на ОбС до 19.06.2018

Коалиция “Промяна “

Стефан НедевскиНенко Костов

НФСБ

Изготвила Иванка Богунска - кандидат за общински съветник от Социалистическа партия "Български път"

ЕТИКЕТИ: Хисаря;

Коментари

Анонимен
#2 от Мъдрост и смелост
22 Октомври, 2019 | 19:43
Напиши отговор
Оценка: -24  +18
Като минат през Недялко,ще минат и през вас.Нищо не може да ви размине и спаси, защото партийната принадлежност не значии, че сте Богопомазани. Със сила и власт не се управлява. Най-вероятно коментара горе е написан от лизогузец без характер,малко мишле,послушник.Така не се чукат жени и прави бизнес.
Анонимен
#3 от П.С.
22 Октомври, 2019 | 19:47
Напиши отговор
Оценка: -3  +3
Забравих да кажа че след 1.5 години парламентарната власт ще носи различно име от ГРОБ. Така, че мишленце или послушко",слагай чалмата" и сменяй името.
Анонимен
#4 от Изненада
22 Октомври, 2019 | 20:06
Напиши отговор
Оценка: -10  +12
От статията се разбира единствено че трябва да се гласува за кмет от управляващата партия
Анонимен
#5 от До П.С.
22 Октомври, 2019 | 20:23
Напиши отговор
Оценка: -1  +31
Точно така ,прав сте номер 3!Младите избягаха,защото месните велможи, колят и бесят!Ами,като гледам в листата на СДС,ГЕРБ ИМА нови млади лица,значи,те са съучастници и подмазвачи на управляващите! Имат ли съвест тези хора,толкова,ли им хареса разграбването на държавата ни!Мизерията, заплатите,пенсиите, корупцията по всички нива!Е,няма да я бъде България и Хисаря в т.ч.с тези продажни люде.
Анонимен
#6 от вярващите в приказки
22 Октомври, 2019 | 20:47
Напиши отговор
Оценка: +20
отговор на #4 »
Искам да Ви кажа, че това е доказателство, че се упрвлява със страх, репресии и заплахи. Г-н Пирянков е доказал че дори и да не си в управляващата партия, когато искаш да работиш за хората, дори и да си независим, успяваш.
Анонимен
#7 от Зрител
22 Октомври, 2019 | 21:54
Напиши отговор
Оценка: -1  +22
През мандата на Пирянков е финансовата корекция -глоба заради пречиствателната станция от 3млн. лева основното бреме което тежи и до днес на общината. Кво ми го хвалите уж е с бай Неч,пък прегръща и целува Ива на концерта тази вечер. Само хамелиони в този град.
Анонимен
#8 от Наско циганина
22 Октомври, 2019 | 22:20
Напиши отговор
Оценка: +55
На всяко прасе идва Коледа
Анонимен
#9 от До 7 от зелен
22 Октомври, 2019 | 22:32
Напиши отговор
Оценка: -3  +26
Той Пирянков винаги си е комунист,макар да е бил и десен кандидат ,един от главните виновници и поддръжници да се опростят данъците на кощилака от 75000 лв
Анонимен
#10 от свидетел
22 Октомври, 2019 | 23:11
Напиши отговор
Оценка: -1  +12
Немога да разбера защо се споменава името само на Кощелаков. Докладната гласеше така :Фирми основали през 2013г фабрики.Така и никой не разбра защо фирми основали точно през 2013г, чу се питане за фирмите основали през 2010 какво став? Въпроса на Гато беше към главната счетоводителка- колко са на брой? Тя отговори малко са .На врория въпрос на Гато колко са? Кощелаков каза -моята и на Атанас Куковски.Половината Общински съветници паднаха от смях, но уви при гласуването докладната мина.
Анонимен
#11 от Ана Манавска
23 Октомври, 2019 | 05:27
Напиши отговор
Оценка: -2  +47
СКЪПИ СЪСЕЛЯНИ И ПРИЯТЕЛИ ОТ ОБЩИНА ХИСАР ,колкото и да се старая да запазя мълчание от предизборните неосъществими обещания на кандидат кмет, вече наистина започват да ми излизат СУБТИТРИ! СПРИ СЕ БЕ ,ГАНЕВА! Ганева продължава да се нарича успешен кмет,ще довършва започнатото ,кое започнато бе Ганева? !Обещава розово бъдеще при евентуален мандат ,който няма да стане! Не може нормален човек ,работил като Кмет и оставил една община с общо 4 718 761 лв .,задължения ,без нито един одобрен проект,да нарича себе си успешен кмет! Имала успешен кметски мандат, ДА за нея може да е бил успешен,защото е прибирала сигурно доста финанси от проекти оставени от ПИРЯНКОВ на стойност близо 60 000 000лв.! Продала пречиствателната станция за 23 000 000,стадион за 5 000 000-не работещ,продала общински земи на общински съветници в Археологически резерват,промени в кадастрални планове ,напълно незаконно,понеже е "компетентна" и "недосегаема"! Заобиколена от напълно некадърни служители юристи ,технически лица и тем подобни,облажели се финансово и говори за успешен мандат!Нейните неща за "УСПЕХ" край нямат! Забравихте ли вратата на Общината ,която се отваряше когато те кажат!Защо ,нали сте я избрали ,защо ще подбира кой да влиза и кой не !? Как може да сте толкова наивни и да вярвате в чудеса ,чудеса се случват само във приказките !Някои ще се правят, че вярват защото имат сладки обещания за служби и пари!Най-вече пари ,на българина му кажи ПАРИ и майка си ще продаде ,някои хора от обкръжението на Ганева ,това го знаят много добре ,но не винаги парите помагат,това се доказа предните избори ще ВИ го докажа и СЕГА! Тази жена, ако има СЪВЕСТ/няма сто на сто/ ще е срам да се покаже ,камо ли да се кандидатира за кмет! КАЖИ" ИЗВИНЯВАЙТЕ СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ ,ЧЕ ВИ ВЪРНАХ В 1 -ви КЛАС!!!!!!!!!!" НЕВЕДУМИ СА ПЪТИЩАТА БОЖИИ,НАЛИ!?
Анонимен
#12 от Ана Манавска
23 Октомври, 2019 | 05:46
Напиши отговор
Оценка: +23
Понеже сами си го търсят,след като бях си го качила на стената на фейса ,докладвали да ми блокират писаното !Снощи получих ето това: Тази публикация нарушава нашите Стандарти на общността по отношение на омразната реч Нашите стандарти по отношение на омразната реч Дефинираме омразната реч като език, който атакува хората на базата на техните: • Раса, етнос, национален произход или каста • Религиозни убеждения • Сексуална ориентация • Секс, пол или полова идентичност Да ,ама Не..нищо нарушено няма ,пак почва Ганева с грешни ходове,предните избори ме беше сложила на листовки ,сега със селска хитрост ,но................не стана!
Анонимен
#13 от XL
23 Октомври, 2019 | 07:41
Напиши отговор
Оценка: -2  +18
Браво на смелата Ана! Страхувам се за свободата на изразяване, страхувам се за истината, която излиза наяве, страхувам се, че има цензура, страхувам се, че нахалството на някои кандидати няма край. Найден Павлов извика лицензирана фирма за пистата, че това да не ти е твой имот, Ганева с неприет никакъв проект през мандата, Ива с докараните селяни с автобуси до Хисаря...Браво на Иванка Богунска, че е хвърлила толкова труд, за да ни покаже кой какво е работил. Mоправка: Корекциите за пречиствателната станция са милион и половина, стига лъжете!
Анонимен
#15 от ххл
23 Октомври, 2019 | 08:23
Напиши отговор
Оценка: +22
Найден Павлов,по всичко личи, че не е образован, не разбира от администрация, а подхода му към мотопистата е типично по калинковски. Така калинките крадат стопанските дворове и чуждите имоти. Наскоро случая Манола. Крайно време е да се разбере, коя е тази фирма ,която прави заснемане на обекти без документ за собственост. Намерил лицензирана фирма да заснеме мотопистата. Та, ти си за затвора бе момче, заедно с онзи бивш министър на вътрешните работи дето ти слуша глупостите и се подхилква. Че чак и пред теливизия си се изправил. Верно е, че отстреща се виждаха само неграмотни хора, но ти други не можеш да излъжеш.Дай я тази фирма да й вземем лиценза. Калинката ли те учи бе Найденчо, два пъти съм говорил с теб по телефона и съм разбрал колко ти е багажа.
Анонимен
#16 от Кражба
23 Октомври, 2019 | 09:01
Напиши отговор
Оценка: -17  +7
Иванка богунска е правила много проекти. Нека да каже тя колко се е облажила. Не ми реве те тука като вдовици за..... Всичките сте едни и същи лайна. На изборите ще скъсам бюлетина та пред очите на комисията. Всички до един са измекяри и не заслужават моят глас
Анонимен
#17 от Поръчка
23 Октомври, 2019 | 09:07
Напиши отговор
Оценка: -24  +26
Ей продажници и страхливци, защо триете коментари пак бе мишки. Много е удобно да си пишете само вие хвалебствия и да си цъкате лайкове. Недялко и да триеш коментари все същото лайно ще бъдеш. Скоро ще те видим дали сервиза ти е изряден нали си радател на закона и спазването му....
Анонимен
#18 от боянг
23 Октомври, 2019 | 09:10
Напиши отговор
Оценка: -1  +7
Продавам шушляков анцунг за едра туриска
Анонимен
#19 от до 16
23 Октомври, 2019 | 09:13
Напиши отговор
Оценка: -3  +9
защо мислиш че всички са еднакви и че хората не искат да направят нещо ?разгледай хората и дай шанс на нови лица,а ако не намериш и не решиш с кой да говориш аз мога да проведа разговор с теб без да се крия или да лъжа.ако решиш ще ти дам телефона си и може да се срещнем.не късай бюлетината защото ще вземат мнозинство купените от бизнесмените гласове и още четири години ще се наложи да ги търпим.
Анонимен
#20 от До 18
23 Октомври, 2019 | 09:13
Напиши отговор
Оценка: -2  +3
Колко е размера на вътрешния край на крачола?
Анонимен
#21 от До 18
23 Октомври, 2019 | 09:16
Напиши отговор
Оценка: -1  +6
Ще стане ли на Ива Вълчева-вярващата ???
Анонимен
#22 от Боянг
23 Октомври, 2019 | 09:22
Напиши отговор
Оценка: -2  +18
Три иви сбира цена 45лева и кило захар
Анонимен
#23 от знаещ
23 Октомври, 2019 | 12:28
Напиши отговор
Оценка: +17
В най-скоро време ДАНС ще влезе в фирмата "Агрокомерс-98", ще разследва госпожа Ганева и други институции служили на калинките.
Анонимен
#24 от До 17 от съсед
23 Октомври, 2019 | 12:33
Напиши отговор
Оценка: -1  +10
Абсолютно си прав, елате на ул Вела Пеева пред къщата на Неделчев да видите как всички тротоари са уляти с изгоряло масло от “сервизната му дейност”.Това ако е нормална държава ще му наложат сериозна глоба,в момента работи незаконно в двора на бившия бетоновъзел,без никакви разрешителни,без патент и се надявам институциите скоро да си свършат работата. Законите в тази държава важат и за този светец.
Анонимен
#25 от Братчед
23 Октомври, 2019 | 12:47
Напиши отговор
Оценка: +6
отговор на #2 »
А бе братчет, нещо не си в час, хората ти дават информация та да прогледнеш малко, ти ни занимаваш с някакви твои умозаключения!
Анонимен
#26 от хотел Централ
23 Октомври, 2019 | 12:57
Напиши отговор
Оценка: +24
За каква държава говориш,калинките крадат с двете ръце никои не ги бара,а такива като Недялко ще ги разколачат ако може.Само не мога да разбера какво му завидяхте на Недялко,на този добър човек.Работи от сутрин до вечер,да си изкара прехраната,погледнете другите с тъмните очила с БМВ и джиповете.Не свалят очилата защото ги е срам да погледнат хората.
Анонимен
#27 от Ана Манавска
23 Октомври, 2019 | 12:57
Напиши отговор
Оценка: +31
Браво наистина на Богунска ,за това което екачено защото това са факти ,не празни приказки и клюки!А както се казва ,когато фактите говорят и Боговете ,мълчат!Само Пена Ганева не може да си затвори ,да не казвам каква уста ,че може да ми изтрият коментара!!!!!Браво Ваня Богунска!!!!!!
Анонимен
#28 от Of # 11
23 Октомври, 2019 | 12:57
Напиши отговор
Оценка: +16
Прочетох някъде, за писмото на един френски град. Е да, как няма да се радва господина-1 седмица яка почивка на издръжка на данъкоплетците, а пари не стигали за селата. И било оставило това шефство с френския град следа - екскурзийка до Франция на Нено Жутев и компания.
Анонимен
#29 от Ана Манавска
23 Октомври, 2019 | 13:03
Напиши отговор
Оценка: -3  +14
отговор на #12 »
Фейса ми се извиниха ето: Публикацията ви е отново във Facebook Днес Извиняваме се за това, че сме се объркали. Прегледахме публикацията ви отново и тя спазва нашите Стандарти на общността. Оценяваме, че отделяте време да заявите преглед. Обратната връзка от вас ни помага да се справяме по-добре
Анонимен
#30 от От комшията
23 Октомври, 2019 | 14:05
Напиши отговор
Оценка: -5  +3
отговор на #24 »
Кои са тези тротоари целите в масло, защото аз лично не виждам нищо, освен петната от голфа на Николай? Май някой си чеше езика без дори да е минавал по улиците. Аман от чули и недочули и видели и не видели... Говорете си!
Анонимен
#31 от прогледнал
23 Октомври, 2019 | 14:34
Напиши отговор
Оценка: +22
Дано всички да прочетат и помислят. Със сигурност, това ще отвори очите на много хора. Стига са ни баламосвали с празни приказки! Когато фактите говорят, боговете мълчат. Не сме толкова прости, за колкото ни мислят. Има градове и села, които се промениха до неузнаваемост през последните 10 години. А каква е ползата от проектите на Ганева за административен капацитет - вижте ги само! Някой да вижда промяна като отиде в общината? Но явно е печена в усвояването! Вижте табелката до колонадата Момина баня! Спомнете си канализацията! Ами да си я изберем пак, ще има какво да прави! Няма лошо да ни стрижат и доят още 4 години, таман сме си свикнали!
Анонимен
#32 от Ана Манавска
23 Октомври, 2019 | 15:53
Напиши отговор
Оценка: -24  +24
Какво сте се заяли с това момче Недялко, горе пише как Ганева е крала милиони ,без да си мръдне пръста да работи!Вие сте се хванали за Недялко ,че работи момчето!За кокошка няма прошка ,за милиони няма закони !Точно така излиза,завидяли му че работи ,а тия дето ви крадат парите от земи и данъци ,за тях мълчите и все чакате някой друг,много е лесно да плюете Недялко !
Анонимен
#33 от хотел Централ
23 Октомври, 2019 | 15:53
Напиши отговор
Оценка: +68
отговор на #24 »
А ти виждал ли си как се регистрират несъществуващи животновъдни обекти с 200 крави и дадени за тях 3000 декара пасища и мери. С помощна на един доктор, който сега е в листата на ГЕРБ бившата кметица П. Г., тези мошенници присвояват по около 300 хил. годишно европейски пари, за които плащаме всички ние. Вместо да търсиш РИОСВ, инспекция по труда добре ще бъде да се обърнеш към ДФЗ , АФКОС, ОЛАФ и ЛАУРА КЬОВЕШИ.
Анонимен
#34 от Жител на община Хисаря
23 Октомври, 2019 | 17:08
Напиши отговор
Оценка: +84
Скъпи съграждани, искам да споделя с вас нещо, което изключително много ме притеснява, редно ли е човек за който се знае че на времето окраде боята и мазилката за ремонта на детския санаториум да е начело на нашата полиция. Който иска може да провери цветовете на детския санаториум и неговата къща. Редно ли е наскоро заловените с голямо количество наркотици отразено в някои медии да са били отседнали в къща за гости в Миромир. Как мислите вие дали всичко това е случайно? Защо умишлено се прикрива името на собсвеника на къща за гости. Питам се в каква държава живеем и кои са престъпниците и кои ни пазят от тях .
Анонимен
#35 от Избирател.
23 Октомври, 2019 | 19:18
Напиши отговор
Оценка: +32
Горкото момче Найденчо, и той не знае какво прави на тоя билборд./Алиса в страната на чудесата/.Мотописта -Император ли?Ето, точно това ни липсваше в тоя град.Ако по една случайност стане градоначалник приключихме.........
Анонимен
#36 от Любопитно
24 Октомври, 2019 | 10:24
Напиши отговор
Оценка: +7
Погледнете и си отворете очите, заради децата и внуците си, ако не искате да ви смятат за телета и овце. https://www.bnt.bg/bg/a/koj-postroi-s-evropejki-pari-vodniya-tsikal-v-hisarya-01-12-2016?fbclid=IwAR1T577u9evULD3zU22qAFv_OkQCPCYnNEu7WgAzvp84nn_EM-f0JMEWEz0
Анонимен
#37 от Ирина
24 Октомври, 2019 | 12:19
Напиши отговор
Оценка: -7  +2
Търсете днес следобед новия брой на вестник "Хисаря днес"! Клуба в ресторант "Орфей"!
Анонимен
#38 от Кочо Мочо
24 Октомври, 2019 | 16:23
Напиши отговор
Оценка: +55
Ива Вьлчева слаба кандидатура Гатьо олигофрен Найден слабоумен, Кацарски тъпоумен, Иванов неадикватен, Дойкова дименция, Ганева кретенизьм
Анонимен
#39 от Психолог
24 Октомври, 2019 | 16:41
Напиши отговор
Оценка: -24  +14
Дали си кочо или мочо е без значение, простотията те е обзела с размерите на геометрична прогресия тук и медицината е безпомощна. Вземай мерки.
Анонимен
#40 от До другарите ГРОБ-ари
24 Октомври, 2019 | 21:49
Напиши отговор
Оценка: -18  +27
Типично по ГРОБ-арски единствения начин да се справят с проблема е със заплахи и закани. Ах горките, ако един Недялко им е проблема са повече от жалки. Аз ако бях, на тоя Недялко щях да се изправя и с името си да му обясня някои неща. Вместо това някакви подлоги се крият зад коментари. БЕЗСИЛИЕ се нарича това другарю и другарке. Избори има на 4 години, ама всички ние всеки ден прекарваме в тая община и всеки ден работим за левчета в джоба на крадците! За това вместо да защитавате ГОЛЕМИТЕ и да плашите малките забравете за момент лакомите си задници!
Анонимен
#41 от $$$$
26 Октомври, 2019 | 14:06
Напиши отговор
Оценка: +1
Еееее, да знаете и моето мнение, така ,като чета коментарите! Продажно,злобно,предателски и зависливо племе сме си!Затова,ни е отредена такава съдба!За това,след някоя година, няма да я има България! Продадена е на продажни,поставени лица!Пак си ги избирайте.
Добави коментар


Тракийски свят не толерира обидни коментари и спам. Некоректни коментари ще бъдат изтривани.