ПАК СЕСИЯ – ТОЗИ ПЪТ РЕДОВНА

19 Ноември, 2018
25 коментара

     Преди деня на християнското семейство, съветниците ще се съберат във вторник – 20 ноември 2018 година в 13 часа в залата на общинската администрация, за да решават общинските проблеми.

    С  докладната си Мария Мустакова се представя като  съветник от БСП. Както е известно тя представлява Местната инициативна група – Хисаря. С решение № 571 от 9 юли 2018 година МИГ получи 22, 701,66 лв. безлихвен заем от общината и мнозинството от съветниците гласуваха до 30 ноември 2018 година парите да се възстановят. Но макар Мария Мустакова да е написала две заявки до фонд „Земеделие”, сега отново се моли на съветниците да удължат срока за връщане на безлихвения заем до 30 юни 2019 година.

    Кметът – инж. Дойкова представя докладна, с която осведомява съветниците, че „РИЕЖ”  ООД иска промяна на предназначението на селскостопански път „Врънкови исаци” – 02 в землището на Хисаря. Тя иска и да бъде издадено разрешително за ползване на воден обект – язовир „Горски път” в Красново – публична общинска собственост с цел аквакултури и свързаните с тях дейности чрез използване на съоръжения за осъществяване на дейността. Разрешително искат и Гип -57 ЕООД –Беловица за позване на язовир „Мънгови ливади” за аквакултури и свързаните с тях дейности, както и за съоръжения за тази дейност.

    В община Хисаря е постъпило заявление за издаване на  разрешително за минерална вода от „Профилактика, рехабилитация и отдих” ЕАД – Баня – град Баня, община Карлово. Съгласно  решение на Министерството на околната среда и водите от 10 февруари 2012 година за безвъзмездно предоставяне за управление и ползване на находище на минерална вода – изключителна държавна собственост  №37 – Красново, и чл. 52, т.1, ал.3 от Закона за водите, община Хисаря издава  разрешително от съответното находище. Има и наредба, приета от Общинския съвет на 19 март 2013 година, допълнена на 22 май 2018 година. Затова кметът предлага да им се даде 0.5 л./ сек. за почивен дом „Чавдар”.

     В решение на Общинския съвет от 15 октомври 2018 година пише: „Баня Красновски бани да функционира като общинска баня за управление и разпореждане на кмета.”  Община Хисаря е собственик на банята и на парка. Инвестиционните и намерения са да се захранва с минерална вода минералната баня, за което има изграден водопровод, и да се изгради нов минерален водопровод за чешма за обществен достъп в село Красново. Има решение № 34 на МОСВ от 10 февруари 2012 година. Водата ще е от сондаж № 1 и ще е 0.7 л. / сек. Общината няма да заплаща такса.

    С  друга докладна се предлага за продажба  Урегулиран поземлен имот в Красново с пазарна стойност 5 040 лв. с ДДС за 800 кв. м. , частна общинска собственост с публичен явен търг.

    УПИ в Беловица – частна общинска собственост 750 кв. м. и стопанска постройка  36 кв. м. е с начална тръжна цена 4 920 лв. Ще се продава с явен публичен търг, ако решат съветниците.

    Инж. Дойкова внася докладна, от която става ясно, че на 8 октомври 2018 година тя е подписала договор за отпускане на безвъзмездна помощ по подмярка 7-2 – инвестиции за създаването, подобряването и разширението на всички видове малки по мащаби инфраструктури от мярка 7 - основни услуги и обновяване на селата в селските райони, съфинансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони за проект: „Рехабилитация и реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в община Хисаря за  5 385 692,66 лв.”  Община Хисаря има право  на авансово плащане в размер на 50 % от стойността на одобрената финансова помощ на проекта. Кметът иска съветниците да и разрешат да подпише запис на заповед като обезпечение на авансовото плащане 100 на 100 от заявеното първо авансово плащане от 57 126 25 лв.

     На сесията ще бъде разгледано и предложенвието за актуализиране на програмата за управление на отпадъци в община Хисаря във връзка с внесеното проектно предложение :” Проект и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци за нуждите на община Хисаря.” Приложена  е и подпрограма.

    От  Областна дирекция „Земеделие”  искат да се предоставят имотите полски пътища в Хисаря и селата, които не са необходими за достъп до имота, та затова Ива Вълчева – председател на Общинския съвет внася докладна до съветниците.

   Петко Петров – секратер на общината внася предложение за помощ на социално – слаби граждани.

    Как ще мине сесията, можете да разберете сами, защото залата е отворена за граждани. Начало - 13 часа на 20 ноември 2018 година.

ИРИНА КИРИЛОВА                                           ТРАКИЙСКИ СВЯТ

ЕТИКЕТИ:

Коментари

Анонимен
#1 от Опаа
19 Ноември, 2018 | 14:56
Напиши отговор
Оценка: +17
Какво стана с туристическия данък? Не го виждам в дневния ред на утрешната сесия. Дойкова е опънала ръчната май.
Анонимен
#2 от Вижда му се края
19 Ноември, 2018 | 17:22
Напиши отговор
Оценка: +14
отговор на #1 »
И ръчната и крачната,и за по сигурно е включила на задна.Не само за туристическия данък, за всичко.С други думи ДКМС или Дреме ми на К@теричката Мандата Свърши.
Анонимен
#3 от ИМА МИГ
19 Ноември, 2018 | 18:31
Напиши отговор
Оценка: +16
Вярно, туристическият данък го няма, но МИГ го има. Тя общината си стана хранилка на МИГ. Колко станаха парите, които общината даде на МИГ, а напишете , де, нали сте сериозен сайт!
Анонимен
#4 от Баня
19 Ноември, 2018 | 18:37
Напиши отговор
Оценка: -1  +10
Забелязвам, че почивна станция "Чавдар" на Красновски бани е взета от ....чакай да видя как беше...."Профилактика, рехабилитация и отдих" град Баня , община Карлово и сега искат минерална вода . Абе еша ни няма, пак сме изпуснали момента.
Анонимен
#5 от Неграмотници изпуснати
20 Ноември, 2018 | 08:49
Напиши отговор
Оценка: +6
отговор на #4 »
ПРО клон Баня е собственик на почивна станция "Чавдар" от 25 години. Явно са решили да възстановяват дейността, което е много хубаво. А водата от Красновски бани е преди всичко за ползване от обектите, намиращи се там, на място. Красновски бани бяха изоставени, за сметка на развитието на Хисар и умишлено унищожени като курорт. Дойкова може да натрупа много точки от Красново, ако следващата година ПРО клон Баня реши, да заработи почивна станция Чавдар - не в Хисар, не в Старосел, а в Красновски бани ! Успех ! Водата е на Красново и Красновски бани !
Анонимен
#6 от 1993
20 Ноември, 2018 | 10:02
Напиши отговор
Оценка: +11
Не така, възпитаният човек не нарича хората "неграмотници изпуснати". Не всеки е осведомен като теб. А преди 25 години къде беше управлението на Хисаря? 25 години, смятам, излиза 1993 година. Тогава май имаше СКК, но няма смисъл да ровим назад. Важно е ще има ли концесионер на Красновски бани.
Анонимен
#7 от Бог да я прости община Хисаря
20 Ноември, 2018 | 13:57
Напиши отговор
Оценка: +13
Двата санаториума "Страхил" - Бог да го прости и "Чавдар" винаги са били към Почивно дело, а хисарската дирекция винаги е била на подчинение на село Баня. Това още отпреди промените, за сведение. Нищо общо със СКК-Хисар,което си беше към СКУ-София.Нищо не сме изпуснали.Просто Хисаря винаги е управляван некадърно и некомпетентно. Традиция! В този смисъл традициите не трябва да се уважават.Дневния ред на всяка сесия все повече и повече олеква. Няма мисъл за развитие, само дребнотемие и преразпределяне на пари.Ето го и МИГ-а. Дадоха му кредит,който сега ще разсрочват защото некадърното човече Мустакова не си върши работата,а защо не я върши? Защото не може.А защо не може? Защото няма мозък! Защото винаги се търси непременно най-верния, който почти винаги е и най-некадърния.И така с години. Щото ние сме тъпи и ги търпим.Щото сме като тях,същите.Дори не си даваме сметка за това.Всякакви тюфлеци,дембели и малоумници се намърдаха в местната власт и ние го знаем.Обаче някой от тези същи като ни се усмихне и ние се умиляваме. Ето,това е човека!Не, това е тюфлек,който се усмихва, за да те приспи и да ти се смее на акъла.А ние сме същите! Ето на, сега се караме за някакво си ведомство,а не виждаме че общината УМРЯ! Чисто и просто, и с наша помощ!
Анонимен
#8 от GOGO
21 Ноември, 2018 | 16:53
Напиши отговор
Оценка: +9
Няма да умре. Има още общински обекти. Ето - Медицинският център продължава да е без директор. Проф. Петров още не е подписал договора. Плажът завъди жаби, земи има, освен онези 900 дка, които Ганева даде без търг и конкурс на Куковски, пък и рипнала пак кмет да става, Красновски бани чакат концесионер, Местната инициативна група сучи от общината, дело има в началото на декември за един документ на общината, свързан с хотела на А.К. и Б.Г., отваря се работа за обществени поръчки - дали пък няма да се втурне фирмата на оня, който прави канализацията...ах!!! Абе, хора, искайте само да сме живи и здрави в този прекрасен празник на християнското семейство, нека всеки има дечица, смях, радост, Господ да ни пази и да правим добро.
Анонимен
#9 от нали така
22 Ноември, 2018 | 09:46
Напиши отговор
Оценка: +10
Празникът на християнското семейство е празник за тези семейства,които уважават християнските традиции, а некадърността на общинското семейство е порок, който засяга всички семейства. Хубаво е да се уважават добрите традиции, но е добре и да се избавим от пороците и техните носители.
Анонимен
#10 от Единство
23 Ноември, 2018 | 09:12
Напиши отговор
Оценка: +10
Семейството в Общинския съвет е от БСП, ГЕРБ и коалицията на Куковски. Затова и всичко приеха.-
Анонимен
#11 от Тельо Яков
23 Ноември, 2018 | 09:57
Напиши отговор
Оценка: -3  +6
Голем смех на тая сесия!Една стара джурналистка известна с политическите си мераци искаше в банята да има теляк и да я парфюмират, а!На другата сесия да се обяви конкурс за теляк,че тя горката видно има доста голяма нужда от размачкване
Анонимен
#12 от мераци
24 Ноември, 2018 | 09:30
Напиши отговор
Оценка: +6
Тя като наближат избори и се появи от нейде си. голям мерак да стане съветник
Анонимен
#13 от Гражданин на Хисаря
24 Ноември, 2018 | 16:04
Напиши отговор
Оценка: -5  +4
Дори Р. Стефанова да има такива амбиции - защо не, при положение, че болшинството от съветниците са там, за да бранят личните си интереси и бизнес. Зад коментар 11 струва ми се се крие уязвен от ироничните и въпроси общински съветник. Повече от тъпа интерпретация на казаното от нея!
Анонимен
#14 от Aloo!
25 Ноември, 2018 | 16:14
Напиши отговор
Оценка: -4  +2
Starata gurnalistka ima kurag i lize da zastane pred vsi4ki v ObC s gragdanskata si pozizia, a N11 i N12 namat TOPKI da se pokagat mage li sa ili hermafroditi. Kriat se kato mihki i i grezat zarvulite, ama ne mogat da i stapat i na malkia i prast!
Анонимен
#15 от lklk
25 Ноември, 2018 | 18:41
Напиши отговор
Оценка: +3
Eх, ех, е.....не се излагай
Анонимен
#16 от Дрън-дрън!
26 Ноември, 2018 | 09:22
Напиши отговор
Оценка: +7
Явно не сте посещавали сесиите. Почти винаги има граждани, които задават неудобни въпроси. Д-р Мутовски първи постави въпроса за заплатите на съветниците,но явно нямат те никакво желание да го гласуват.Интересно е, че групата на ГЕРБ бяха за премахване на заплатите,но други се противопоставят с разни смешни правни доводи.Смешното е,че Стефанова за пръв път се появява и веднага се захваща за билета за банята,при това с доста дебелашки хумор. Цената и сега е символична,и всеки трябва да го знае.Пък и цената на билетчето за банята се гласува по предложение на кмета, също както и курортната такса, от която някак си госпожа кметицата бяга. Стефанова ако е искала да постави неудобен за всички въпрос,трябваше да ги захапе точно за тази такса.Цената на билета за баня се вдига,защото не се повишава курортната такса!Ако е по-висока и се събира редовно общината ще има пари за банята.Другото е популизам и дрънканици на дребно!
Анонимен
#17 от Протокол
26 Ноември, 2018 | 12:14
Напиши отговор
Оценка: -5  
На #16 Явно ти е забавно да дрънкаш. Ако се бе запознал с някои от протоколите на сесии на ОбС сигурно материалът ти би прозвучал по сериозно и убедително. Това което твърдиш е точно обратно, именно съветниците от ГЕРБ и БСП спряха предложение за отказ от получаваното от тях възнаграждение. За мизерната курортна такса, три години същите съветници бламират реалната и стойност. За твое разочарование Курортната такса е с целево предназначение и от нея не можеш да се къпеш. Дрънкай пак.
Анонимен
#18 от въпрос
26 Ноември, 2018 | 15:15
Напиши отговор
Оценка: -4  +1
Знаете ли колко струваше една нощувка в Хисар , когато в града имаше туристи и частния сектор разполагаше с със над 10000 легла ? 1.50 -2.00 лв. госпожи и господа . Сега искате да вдигате туристическия данък . И на колко ? Я най - добре на максималните 3 лева , кви са тия 0.20 минимални и 40-50 настоящи или 90 стотинки бъдещи ? Вдигнаха данъците на колите , вдигнаха цените на горивата и сега искате сами да си вдигнете и туристическия данък . И престанете с тази туристическа такса , защото таксата отдавна е променена на ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК . Вдигайте и ревете , че нямало туристи .
Анонимен
#19 от дрън-дрън ти е в главата
26 Ноември, 2018 | 15:21
Напиши отговор
Оценка: +6
отговор на #17 »
Сметката е проста. Парите от курортните такси отиват за благоустрояване и подобни. Когато таксата е по-висока, за благоустрояване ще се отделят по-малко пари от бюджета на общината, а като се отделят по-малко пари от бюджета е ясно, че могат да се субсидират други дейности в това число и въпросната баня.Така че, уважаеми/а/,въобще не е дрън-дрън, а въпрос на правилна хискална политика от страна на администрацията.А що се отнася за заплатите, нека си припомним как адвоката,който замени адв. Кривчева дълго и напоително обясняваше пред общинските съветници как всеки труд се заплаща и как законодателя едва ли не ги е задължил да вземат високо възнаграждение.Без обаче да разясни,че тези лица не назначени по трудов договор,а уредбата в Закона за местното самоуправление само регулира възможността тези лица да получават възнаграждение.В този смисъл е определен таван за същото възнаграждение,но е и минимум.Той може да е и 1/един/ лев.Така също се изпълнява разпоредбата на закона.И за информация.ЗМСМА беше променен в тази му част,защото в някои общини съветниците си бяха гласували твърде високи заплати.Сега нека си припомним кой назначи въпросния адвокат,който май вече е освободен.Кой го назначи?Ива Вълчева ли,май не!А някои съветници, повечето от които от ГЕРБ бяха за заплата от един лев.Май сред тези гласове бяха и Вълко Макавеев и Пирянков,но адвокатското мнение,макар и смешно в случая надделя.Този въпрос беше повдигнат от доктор Найден Мутовски за сведение на незнаещите. И още малко за курортната такса. Тя се внася за гласуване в Общинския съвет от КМЕТА НА ОБЩИНАТА СЛЕД ПИСМЕНО СТАНОВИЩЕ ОТ СЪВЕТА ПО ТУРИЗЪМ. Нали четете, проверете и в закона за туризма и в ЗМДТ. Писмено становище!Въобще не е вярно, че съвета по туризъм пречи за вдигане на таксата,той просто дава становище.Никъде в закона не е казано какво да е то.Положително или отрицателно.Ако кмета на общината иска да е чист пред съвестта си и пред избирателите нека си внесе собственото предложение за грасуване в Общинския съвет,придружено от Становището на Съвета по туризъм и нека съветниците да решат.Тогава можем да говорим за бламиране,защото сега е бля-бля.Кой иска и кой не иска.Тя да им го вкара,пък да види обществото кой кой е и кой точно дрънка и кой е за развитие на общината.
Анонимен
#20 от Хайде, де!
26 Ноември, 2018 | 16:25
Напиши отговор
Оценка: -6  +1
отговор на #18 »
Защо пак половината истина бе ? От тези "10 000 легла в частния сектор" колко бяха законни ? Какъв частен сектор през комунизма бе, андрешковци ? Въшливи селяндури, добре че имаше непретенциозни и неграмотни турци та да ви дават по два-три лева за нощувка ИЗВЪН ВСЯКАКВИ ЗАКОНИ И НАРЕДБИ НА НРБ !
Анонимен
#21 от до
26 Ноември, 2018 | 16:57
Напиши отговор
Оценка: -1  +9
Така е!Хотелските цени в родния ни градец отдавна са прехвърлили тези на пловдивските,а и на много от морските хотели.Така че,нека не се циганят хотелиерите!Проверете сходни туристически общини Вършец,Павел Баня,Велинград и др. мининума е 0.50 лв. и расте съобразно броя на звездите на хотелите , като и там не е под 1 лв. Нашето си е пълно безобразие.За сведение на "Хайде,де!" през комунизма всички минаваха през Квартирно бюро и още с идване си плащаха такса. Почти нямаше нелегални квартири защото и Народната милиция постоянно правеше квартирни проверки.
Анонимен
#22 от Минчо Попов
27 Ноември, 2018 | 03:21
Напиши отговор
Оценка: +5
Какви хотели вижте персонала в тези клоаки от портиера до директора та до собственика тьпунгер до тьпунгер никакво качество на обслужване на храна на вода дори басейните им сменят водата ведньж годишно бькат ги с химикали кожата ти става на шкурка след басейн а очитекато на заварчик заварявал без маска
Анонимен
#23 от Ти да видиш!
27 Ноември, 2018 | 09:47
Напиши отговор
Оценка: +4
В Хотел "Хисар" все едно си в Бразилия. Пълно е с Пелета
Анонимен
#24 от !!!!!!!!!!!!!
27 Ноември, 2018 | 09:48
Напиши отговор
Оценка: +2
отговор на #17 »
Протокола си го навий на руло и .............
Анонимен
#25 от до 25
30 Ноември, 2018 | 10:37
Напиши отговор
Оценка: +2
Да го навие на руло и да го даде на кметицата и без това разправят,че на месец не могли да и стигнат 50 рула тоалетна хартия само на нея в общината! Най успешната кметица на града !
Добави коментар


Тракийски свят не толерира обидни коментари и спам. Некоректни коментари ще бъдат изтривани.