ЕДИН ХОТЕЛ, ЕДНА ИСТОРИЯ С ПРОДЪЛЖЕНИЕ

11 Май, 2018
15 коментара

                                                      Ирина Кирилова 

 На 18 май 2010 година на извънредно заседание на Общинския съвет имот 898 / това е старата касапница/ е вкаран за продажба с публичен търг. 

Осем дни след това Общинският съвет отменя решението и не включва имот 898 в годишната програма за управление на общинската собственост. Отменя и продажбата му. Решението е взето с ПОДПИС. 

 Четиринадесет дни по - късно имотът е утвърден като частна общинска собственост от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. 

 Минава година. На 29 юни 2011 година има ново решение на Общинския съвет, взето с ПОДПИС за ПИ 5112, квартал 104 по кадастралния план на Хисаря – Археологически резерват. Имотът е включен за разпореждане с общинска собственост. Площта е 616 кв. м., 128 кв. м. попадат под улица, а 63 кв. м. са в УПИ III 892. Същият ден е актуализирана програмата за разпореждане с общинска собственост като се включва имот ПИ 5112. 

Общинският съвет дава съгласието си за продажбата на този имот. Председател на Общинския съвет тогава е инж. Бойко Гавраилов. На 1 септември 2011 година се прави търг за три имота, между които и 5112. Комисията е в състав: 

Мая Караиванска - директор на дирекция АПИО, ФСД и УС, Елена Кожухарова – юрист и Цветана Матева – главен специалист „Общинска собственост”. Началната тръжна цена е 108 500 лв. Няма подадени заявления. 

 „БИ КЪМПАНИ” – дружество с ограничена отговорност с капитал 5 хил. лв. и съдружници Бойко Гавраилов, Атанас Куковски, Стоян Колев Бонев, Стоян Димитров Христев, Петко Атанасов Кисьов с управители – Атанас Куковски и Бойко Гавраилов се явяват на първия търг за ПИ 5112 с площ 616 кв. м. сами. 

Провежда се втори търг на 20 септември с комисия: Елена Кожухарова – юрист, Цветана Матева – главен специалист “Общинска собственост”, Невена Ахмакова – главен счетоводител „Счетоводно обслужване”. 

В този имот има постройка от 59.2 кв. м., въведена в експлоатация през 1940 година. На 19 юни 2012 година Общинският съвет взема решение № 144 и на 15 октомври 2012 година кметът на община Хисаря – инж. Пенка Ганева и главният финансист Диляна Антонова подписват договор, че продават общинска собственост. 

Така Куковски и Гавраилов купуват неурегулиран поземлен имот 5112 по кадастралния план на Археологическия резерват за 93 976 лв. Приспадат депозита и остават 92 400 лв. 

 На 8 ноември 2012 година Ганева издава заповед да се отпише от актовите книги като общинска собственост на общината. Действащият Подробен устройствен план е одобрен през 2007 година , на 19 март със заповед № РД-02-14-71 от Министерството на регионалното развитие.

 Осем месеца, след като имотът е отписан от актовите книги на общината, на 18 юни 2013 година кметът на община Хисаря – инж. Ганева издава заповед РД -05-451, с която одобрява Подробен устройствен план – ПРЗ за част от квартал 104 по плана на Археологическия резерват, за УПИ II 898, III 892, IV 893 и част от алея и РУП за новообразуван УПИ № 5112- жилищно обслужващи обекти – заведение за обществено хранене и басейн по имотните граници на ПИ 5112. 

 Тогава Атанаска Бройер, Николай Радев, Ненко Ваклев и Личо Ваклев подават жалба до Административен съд – Пловдив във връзка със Закона за устройство на територията. 

От събраните доказателства става ясно, че има заявление от „БИ КЪМПЪНИ” ЕООД, има предписание на кмета от 2012 година, дъпълнено през 2013, с които е допуснато изготвянето на проект за ПУП – ПРЗ и РУП на част в квартал 104 в Археологическия резерват в обхвата на трите посочени по - горе имоти и част от АЛЕЯ. 

С това разрешение е изработен проект, съгласуван с Министерството на културата на 26 февруари 2013 г. Четири пъти този проект е разглеждан от Експертен съвет за устройство на територията в общината и са взети решения на 12 март 2013 година, на 29 април 2013 г., на 16 юни 2013 и на 17 юли 2013. И тогава е издадена заповедта, която съседите оспорват. 

 Съдът намира за основателна жалбата на съседите, че оспорената заповед е издадена от некомпетентен орган. Това е така, защото въпросните имоти са в Археологическия резерват, който е културна ценност с национално значение. 

Тъй като действащият Подробен устройствен план е одобрен през 2007 година от министъра на Регионалното развитие, неговото изменение също следва да бъде изменено от министъра, а не от кмета на общината. 

Ето защо оспорената заповед се явява индивидуален административен акт, тъй като кметът на общината е взел правата на друг държавен орган. При издаване на тази заповед са допуснати и други нарушения. 

Разрешението не отговаря на изискванията на чл. 127, ал. 7 от Закона за устройство на територията, тъй като нито в първоначално издаденото предписание, нито в следващата заповед не са определени целите и задачите на проекта, както и начинът на урегулиране на поземлените имоти – по чл. 16, или по чл. 17 от ЗУТ. 

На заинтерисованите лица не е приложена скица с предложение за изменението на ПУП. Нарушаването на тези изисквания на закона не дават възможност да се прецени съответствието на изработения и одобрен проект с даденото разрешение и целта на инвеститора. 

 Това изменение на ПУП – ПРЗ и РУП има предназначение и показатели, които не отговарят на изискванията на Министерството на културата. Според министерството промяната в отреждането е от жилищно строителство в дейност за възстановяване силите на човека. 

Устройствените показатели са – височина един етаж, максимум два, плътност 20%, максимум 32.5%, кинт – 0.65. От заповедта на Ганева става ясно, че предназначението на УПИ II 5112 е променено в заведение за обществено хранене и басейн, а устройствените показатели са: етажност – 2-3, височина 7-10 м, плътност 50%, кинт – 0.9. 

 Новият поземлен имот има имотни граници, които не съвпадат с регулационните граници. Няма нотариално заверено писмено съгласие на собствениците на съседните урегулирани имоти. 

 Затова Административният съд в Пловдив обявява нищожността на заповедта на кмета и осъжда община Хисаря да заплати 1080 лв. разноски по делото. Недоволни от решението на Административния съд, община Хисаря и „БИ Къмпъни” ЕООД подават жалби до Върховния административен съд в София. 

На 2 декември 2014 година излиза решението на Върховния административен съд. Прокурорът определя жалбите за неоснователни и остава в сила решението на Пловдивския административен съд от 2 януари 2014 година. Решението не подлежи на обжалване. 

 Интересното е, че в документи на съда имотът 5112 се води УПИ, а в общинските документи – ПИ. Както стана ясно от проверката ни, ако имотът е купен като УПИ, фирмата ще трябва да плати на общината и ДДС върху цената. 

А така като е Поземлен имот, купувачите не са платили ДДС. 

           Колко губи общината от 92 400 лв.? 

 ДОПЪЛНЕНИЕ: 

Читател зададе въпроса кой кмет е продал имота и при кой кмет е започвало всичко в коменатр под „Еднакъв ли е законът за всички”? 

Статията е написана, за да му отговорим.                                   ТРАКИЙСКИ СВЯТ

ЕТИКЕТИ: Хисаря;

Коментари

Анонимен
#1 от Хотел без басейн
11 Май, 2018 | 14:57
Напиши отговор
Оценка: +43
Ненко, дайте и историята на построяване на хотела, със същите подробности - нали въпросният имот би трябвало да послужи за изграждане на басейн към вече построения хотел на калинките ?
Анонимен
#2 от Любопитен
11 Май, 2018 | 23:46
Напиши отговор
Оценка: +32
Госпожо Кирилова искам да Ви попитам Вие бихте ли купила имота от общината на тази цена
Анонимен
#3 от Кирилова
12 Май, 2018 | 10:04
Напиши отговор
Оценка: -1  +38
Ако знаех, че имотът включва и улица, че ще имам разправии със съседите и те години наред ще тичат по съдилища да доказват правотата си да търсят собствеността си , никога не бих купила този имот. Пък и аз нямам пари и имоти не купувам.
Анонимен
#4 от навътре в нещата
12 Май, 2018 | 11:11
Напиши отговор
Оценка: +31
Нещо не ми е ясно. Имотът е в центъра на курортен град, до крепостната римска стена, до минералните бани, до църквата, на три минути път до гарата и автогарата и на купувачите им се виждат много тези 92 000 рв., за които са го купили? Ами това са смешни пари! Ако имотът беше мой, щяха да видят колко ще им искам.
Анонимен
#5 от княз
12 Май, 2018 | 21:50
Напиши отговор
Оценка: +28
не се наядоха
Анонимен
#6 от Сезона.........
13 Май, 2018 | 12:50
Напиши отговор
Оценка: +27
Като не са платили ДДС общината губи 18 хиляди и половина. Тя общината колко ще загуби като започва сезон за плаж, а те още не са се оправили с градския плаж. Всичко Мара втасала и накрая не се сресала- такава е нашта работа в общината.
Анонимен
#7 от Крайно време е хората да разберат КОИ са престъпниците в Общината
13 Май, 2018 | 15:02
Напиши отговор
Оценка: -1  +54
Крайно време е всички граждани да разберат за какво иде реч:След като Вълко Макавеев разреши строежа на СИ КОНФОРТ в Археологическият резерват,бедните алчни деца израснали без баща пожелаха и те хотел в Археологическия резерват.Без да има съгласуване с МРРБ и скица виза издадена от Вълко за 2 къщи ,без промяна на плана в резервата калинките си построиха незаконният хотел. Макавеев си мълчеше ,а ДОЙКОВА ,като Зам.Кмет срещу някой лев им беше надзора за незаконният строеж.Накрая арх. Златков с подпис им даде разрешение за експлоатация.За добрината сторена от него тогава калинките си помислиха ,че им е станал слуга и пожелаха да обяви къщата на Стаменов за незаконна ,защото бяха решили да си построят лайнарника до нея и понеже слугата не слушаше вече беше даден на прокуратурата и изгонен от работа.Сега някой хора се опитват да търсят помощ в лицето на кмета Дойкова ,комисията на Макавеев и Общината,Но това е невъзможно бе простосмъртни хорица.Кои сте вие за да бъдете чути и видяни. А тези престъпници са готови да ви унищожат за да прикрият далаверите и престъпленията си, като ОБЩЕСТВЕНИЦИ. И най-лошото е, че народа вместо да ги линчува ги избира пак!!!
Анонимен
#8 от запознат
14 Май, 2018 | 09:48
Напиши отговор
Оценка: -2  +24
Тая стара касапница е е частна общинска собственост с акт № 20 от 15 декември 1998 година. Новият кадастрален номер 5112 е даден още в средата на юли 2007 година, когато се прави констативен акт за за непълноти и грешки в одобрен кадастрален план. Кой беше кмет тогава? Беше изборна година и в края на октомври избрахме Пирянков.
Анонимен
#9 от Три мандата и половина
14 Май, 2018 | 14:41
Напиши отговор
Оценка: +30
Пак гласувайте за тях ! Вълко, Гошо, Пенка, Бойко, Пено, Пенка 2, калинки, докторчета, чинарчета и т. н. Всеки от тях е дал по едно рамо/глас за построяването на този хотел. Както и за мнохо други дела срещу интересите на гражданите и в полза на няколко партийни представители - настоящи общински съветници.
Анонимен
#10 от колега
16 Май, 2018 | 12:43
Напиши отговор
Оценка: +22
Поздравявам Ирина за журналистическото разследване, което е направила, за да ни осведоми точно и ясно какво е ставало.
Анонимен
#11 от gf
17 Май, 2018 | 12:47
Напиши отговор
Оценка: +17
Най- после общината трябва да проговори. Въпросите са много, но дали пък няма хора, които са били във властта по онова време на строеж на този прословут хотел и сега как да си отворят устите.
Анонимен
#12 от :)
17 Май, 2018 | 12:51
Напиши отговор
Оценка: +17
Много скоро истината ще излезе на голямата маса ! ! !
Анонимен
#13 от има
17 Май, 2018 | 18:06
Напиши отговор
Оценка: +12
И още колко неща ще излезат.........................
Анонимен
#14 от Горчилка
08 Юни, 2018 | 19:31
Напиши отговор
Оценка: 0
Е, а сега сещате ли се защо Пенка 1 и общинския съвет закриха щата на Ирина в общината и защо се закри издаването на местния вестник и радиопредаванията.
Анонимен
#15 от Геро
08 Юни, 2018 | 19:34
Напиши отговор
Оценка: 0
А какво стана с имотите на "Крепост" . Защо нищо не се говори за това предприятие което беше един от символите на Хисар
Добави коментар


Тракийски свят не толерира обидни коментари и спам. Некоректни коментари ще бъдат изтривани.